TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Eğitim İnançları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.kuyeb.com/tr/makale.asp?ID=502&act=detay


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 320 Eğitim Programları


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.


Geliştiren/Uyarlayan: Kürşad Yılmaz, Ömer Çokluk, Yahya Altınkurt


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Eğitim İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt: 11


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 335-350


Sorumlu Yazar: Kürşad Yılmaz


İletişim: kursadyilmaz@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Eğitim İnançları


Alt Boyutlar: Daimici, Esasici, İlerlemeci, Varoluşçu, Yeniden Kurmacı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

5 alt boyut ve 40 madde
Daimici Eğitim Felsefesi (8 m): Ahlaki ilkeler ve değerler evrenseldir, değişmez.
Esasici Eğitim Felsefesi (5 m): Eğitim konu merkezli bir süreçtir.
İlerlemeci Eğitim Felsefesi (13 m): Eğitim öğrenci merkezli olmalıdır.
Yeniden Kurmacı Eğitim Felsefesi (7 m): Okul, temel değerleri yeniden yorumlamalıdır.
Varoluşçu Eğitim Felsefesi (7 m): Eğitim ortamında tek tek her öğrenci önemlidir.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmen Adayları, Öğretmenler


Derecelendirme: 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

ölçekten alınabilecek puan 40 ile 200 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

boyutlardan alınan puanlar yükseldikçe öğrencinin ilgili boyuta ait özelliklere yüksek düzeyde sahip olduğu söylenebilir.


Geçerlik:

Söz konusu ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.42 ile 0.74; madde toplam korelasyonları 0.22 ile 0.90'dır.


Güvenirlik:

maddelerin güvenirlik katsayıları 0.70 ile 0.91 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi