TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duygusal Emek Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/duygusal-emek-olcegi-toad_1.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Basım, H. N., & Begenirbaş, M. (2012).Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.


Geliştiren/Uyarlayan: Hamdullah Nejat Basım, Memduh Beğenirbaş


Yıl: 2012


Kaynak Adı: Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması


Dergi: Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi


Cilt: 9


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 77-90


Sorumlu Yazar: Hamdullah Nejat Basım


İletişim: nbasim@baskent.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Duygusal emek, Duygusal İşçilik


Alt Boyutlar: Derinden Rol Yapma, Doğal duygular, Yüzeysel Rol Yapma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 13 madde üç faktörlü yapıdadır.
Yüzeysel Rol Yapma (1m): Öğrencilerle ilgilenirken iyi hissediyormuşum rolü yaparım.
Derinden Rol Yapma (10m): Öğrencilere göstermek zorunda olduğum duyguları gerçekten yaşamaya çalışırım.
Doğal Duygular (12m): Öğrencilere sergilediğim duygular samimidir.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiçbir zaman, 2=çok nadir, 3=bazen, 4=çoğu zaman ve 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 65 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Geçerlik:

Faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde, özdeğeri 1’den büyük olan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu yapı, Diefendorff ve arkadaşlarının ortaya koyduğu yapıyla uyumludur.


Güvenirlik:

Alt boyutlara ait Cronbach Alfa katsayıları birinci örneklem için 0,83 ile 0,88 arasında değişirken; ikinci örneklem için 0,84 ile 0,86 arasında değişmiştir. Ölçeğe ait toplam Cronbach Alfa katsayısı ise her iki örneklem için 0,80 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Emotional Labor Scale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi