TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duygusal Emek Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Basım, H. N., & Begenirbaş, M. (2012).Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.


Geliştiren/Uyarlayan
Hamdullah Nejat Basım, Memduh Beğenirbaş


Yıl
2012


Kaynak Adı
Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması


Dergi
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi


Cilt
9


Sayı
1


Sayfa Aralığı
77-90


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/duygusal-emek-olcegi-toad_1.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hamdullah Nejat Basım


İletişim
nbasim@baskent.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Duygusal emek, Duygusal İşçilik


Alt Boyutlar
Derinden Rol Yapma, Doğal duygular, Yüzeysel Rol Yapma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 13 madde üç faktörlü yapıdadır.
Yüzeysel Rol Yapma (1m): Öğrencilerle ilgilenirken iyi hissediyormuşum rolü yaparım.
Derinden Rol Yapma (10m): Öğrencilere göstermek zorunda olduğum duyguları gerçekten yaşamaya çalışırım.
Doğal Duygular (12m): Öğrencilere sergilediğim duygular samimidir.


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiçbir zaman, 2=çok nadir, 3=bazen, 4=çoğu zaman ve 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 65 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde, özdeğeri 1’den büyük olan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu yapı, Diefendorff ve arkadaşlarının ortaya koyduğu yapıyla uyumludur.


Güvenirlik

Alt boyutlara ait Cronbach Alfa katsayıları birinci örneklem için 0,83 ile 0,88 arasında değişirken; ikinci örneklem için 0,84 ile 0,86 arasında değişmiştir. Ölçeğe ait toplam Cronbach Alfa katsayısı ise her iki örneklem için 0,80 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Emotional Labor Scale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi