Değer Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H. ve Karademir, Ç. (2014). Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28), 47-68.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Çalışkan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 Alt Boyut Toplam 4 madde
İyi Ouş Değer Yönelimi(2): "A öğrencisi” ile sen ne kadar benziyorsun?
Başarı Değer Yönelimi(2): “B öğrencisi” ile sen ne kadar benziyorsun?

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6'li Likert (1=bana çok benziyor – 6=bana hiç benzemiyor)
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içinde puanlanacaktır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin dilsel eşdeğerli için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır.

Geçerlik: 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri farklı örneklemler üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizleri (AFA) , yaşları 14 ile 18 (yaş ortalaması=15,69), sınıf seviyeleri 9 ile 11 arasında değişen (% 52.3’ü 9. sınıf, % 44.5’i 10. sınıf ve % 3.3’ü ise 11. sınıf) ve % 68’i erkek, % 32’i kız olan toplam 400 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı
faktör analizi (DFA), yaşları 14 ile 19 (yaş ortalaması=16,08), sınıf seviyeleri 9 ile 11 arasında değişen (% 40.9’u 9. sınıf, %20.7’si 10. sınıf ve % 38.4’ü ise 11. sınıf) ve % 54.5’i erkek, % 45.5’i kız olan toplam 203 öğrenci üzerinde
yapılmıştır.

Güvenirlik: 

DYÖ’nin iyi oluş değer yönelimi boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .86, iç tutarlık ve iki yarı test güvenirlik katsayıları .73 olarak bulunmuştur. Başarı değer yönelimi boyutunun ise test-tekrar test güvenirlik katsayısı .83, iç tutarlık katsayısı .56 ve iki yarı test güvenirlik katsayıları .58’dir. Başarı değer yönelimi iç tutarlılık ve iki yarı test güvenirlik katsayılarının düşük güvenirlik değerleri olduğu görülmektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The original form of the Value Orientation Scale (VOS)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Fries, S., Schmid, S., Dietz, F., & Hofer, M. (2005). Conflicting values and their impact on learning. European Journal of Psychology of Education, 2((3), 259-274. doi: 10.1007/BF03173556.
274.

DOI: 
DOI: 10.1007/BF03173556.
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi