Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Birlik, E. (2021). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

DOI: 
https://doi.org/10.31455/asya.1005226
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Eyyüp Birlik
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1 Öğrenciler, bıçak gibi tehlikeli araç gereçlerle bana zarar verdiler.
2 Öğrenciler, beni fiziksel olarak incitmek için diğer öğrencileri kışkırttılar.
5 Öğrenciler, diğerlerini beni dinlememeleri konusunda dolduruşa getirdiler.
7 Öğrenciler benim hakkımda söylentiler, dedikodular yayarak itibarımı zedelediler.
9 Öğrenciler görünüşüme, giyim tarzıma veya diğer kişisel özelliklerime güldüler.
10 Öğrenciler bana lakap takarak benimle dalga geçtiler. 16 Öğrenciler, internet üzerindeki kişisel bilgilerimi taklit ederek beni aşağıladılar.
18 Öğrenciler bana kasıtlı olarak bel altı fıkralar anlattılar.
20 Öğrenciler bana karşı müstehcen tavırlar, eylemler, sözler sarf ettiler.
24 Öğrenciler eşyalarımı kasıtlı olarak kirlettiler.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1= Asla - 2= Birkaç ayda bir kez - 3= Bir ayda birden fazla - 4= Haftada bir kez - 5= Haftada birden fazla
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 24 ile 120 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınacak puan, öğretmenin maruz kaldığı mağduriyet düzeyini belirlemektedir.

Çeviri Süreci: 

Çeviri ve ters çeviri yöntemiyle çevrilen ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek amacıyla yapılan ilk çalışmada ölçek formu, dört dil uzmanından oluşan bir gruba sunulmuş, her bir madde çevirisinin uygunluğunu Dil Geçerlik Formu üzerinden derecelendirmeleri istenmiştir. Ölçek maddelerinin çevirisine bütün uzmanların dört ve üzerinde puan vermeleri sonucunda maddelerin çevirisi yeterli bulunmuştur. Sonraki çalışmada ise 34 İngilizce öğretmenine (19 erkek, 15 kadın) ölçeğin özgün ve Türkçe formları 15 gün arayla uygulanmış, elde edilen puanların ortalamaları arasındaki yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik analizlerinde; dil eşdeğerliğinin r=0,86(p<0,01), ölçüt geçerliğinin r=0,64(p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliliği için yapılan AFA sonucunda toplam varyansın %71,2’sini açıklayan altı faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan bu yapının model uyumu DFA ile test edilmiş ve uyum indekslerinin (χ2/sd=1,5, RMSEA=0,074, RMR=0,083, GFI=0,86, AGFI=0,92, NFI=0,92, NNFI=0,97, IFI=0,97, CFI=0,97, RFI=0,91) iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde; iç tutarlılık katsayısı α=0,93, test-tekrar test güvenirliği r=.93(p<0,01), iki yarı güvenirliği r=.83(p<0,01) olarak belirlenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
ÇOK BOYUTLU ÖĞRETMEN MAĞDURİYET ÖLÇEĞİ
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Yang, C., Fredrick, S. S., Nickerson, A. B., Jenkins, L. N., ve Xie, J.-S. (2019). Initial development and validation of the multidimensional teacher victimization scale. School Psychology, 34(2), 244-252. Retrieved May 24, 2019, from http://dx.doi.org/10.1037/spq0000307

DOI: 
ISSN: 2578-4218 eISSN: 2578-4226
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi