Çocuk Sahibi Olma İsteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kamiloğlu, N., Irmak Vural, P. (2022). Çocuk Sahibi Olma İsteği Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-13.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nurgül Kamiloğlu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek, 4 alt boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır.

Pozitif çocuk sahibi olma motivasyonları(7 madde); Çocuklar olmadan yaşam anlamsızdır.

Çocuk sahibi olma tercihi(3 madde); Kardeşi olmayan tek çocuklar, kardeşi olan çocuklara göre daha fazla psikolojik sorun yaşarlar.

Çocuk sahibi olma endişeleri(4 madde); Çocuklarımın geleceğinden endişelendiğim için daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyorum.

Sosyal inançlar(5 madde); Küçük aileler toplum tarafından daha kolay kabul edilir.

Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5 = Tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek puanı hesaplanırken, her bir madde 1 ile 5 arasında olacak şekilde puanlanır. Ölçeğin tamamından elde edilebilecek en düşük puan 19, en yüksek puan 95’tir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15 ve 18 numaralı maddelerde pozitif,
5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17 ve 19 numaralı maddelerde ise negatif ifadeler kullanılmıştır. Bu madddelerde puanlamanın ters olarak yapılması gerekmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Orjinal ölçek, ölçeğin kültürü hakkında bilgi sahibi olan ve ana dili Türkçe olan, iyi derecede ingilizce bilen bağımsız iki çevirmen tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek, Türkçeye çevrildikten sonra araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir. Çevirideki yetersiz ifadeleri/kavramları tanımlamak ve maddelerin anlaşılırlığını değerlendirebilmek için birbirinden bağımsız beş farklı öğretim üyesine gönderilmiştir.
Uzmanların değerlendirmelerine göre ölçeğin son hali düzenlenmiştir. Ölçeğin son hali, anadili İngilizce olan ve Türkçe’yi iyi bilen bir çevirmen tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Geri çevirisi yapılan form, ölçeği geliştiren yazarlardan birine anlam kayması olup olmadığını değerlendirmek için gönderilmiştir. Bu süreçte değişiklik yapılmamıştır. Daha sonra araştırma kriterlerine uygun 25 kadın, ölçek sorularının katılımcılar tarafından anlaşılırlığını değerlendirebilmek için pilot çalışmaya alınmıştır. Katılımcılar tarafından sorular anlaşılır bulunduğu için pilot çalışma sonrası yeniden düzenleme yapılmamıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin faktör analizinde, faktör sayısı, orijinal ölçekte olduğu gibi 4 faktörle sınırlandırılarak faktör analizi yapıldığında, örneklemin %53.16’sını açıkladığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada 4 faktörlü yapı kabul edilmiştir. ÇSOİÖ’nin AFA’da temel bileşenler analizi yöntemi ile oblimin rotasyonu kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre, ölçeğin maddeleri 4 faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin en yüksek madde faktör yükü 0.801, en düşük madde faktör yükü 0.545 olarak bulunmuştur. ÇSOİÖ’nün DFA sonucu ve modele ilişkin uyum iyiliği, ölçeğin orijinal faktör yapısını desteklemiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı 0.821 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach’s Alfa katsayıları ise 0.63-0.83 arasında değiştiği bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Fertility Desire Scale (FDS)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Naghibi, S. A., Khazaee-Pool, M., Moosazadeh, M. (2019). Psychometric properties of fertility desire scale (FDS) developed for Iranian parents. BMC Public Health, 19(1), 1-11.

DOI: 
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7413-x
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi