TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Cinsel İstismara Uğramış Çocuklara Karşı Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Akduman, G. G. ve Cantürk, G. (2011). Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Karşı Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adli Tıp Dergisi, 24(2), 22-29.


Geliştiren/Uyarlayan
Gülümser Gültekin Akduman, Gürol Cantürk


Yıl
2011


Kaynak Adı
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Karşı Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Adli Tıp Dergisi


Cilt
24


Sayı
2


Sayfa Aralığı
22-29


Dosyalar

Makale
PDF


Ölçülen Özellikler
cinsel istismar, Geçerlik, Güvenilirlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

29 maddeden oluşmuştur.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
hiç katılmıyorum=1 katılmıyorum=2 kararsızım=3 katılıyorum=4 tamamen katılıyorum=5


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Uygulanan ölçeklerden elde
edilen maddeler SPSS bilgisayar
paket programına kayıt
edilmiş ve bu program kullanılarak
analiz edilmiştir.


Geçerlik

Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının
yüksekliği ilgili değişkenin
iyi tanımlandığına yani
kapsam geçerliğinin dolaylı
olarak sağlandığına kanıt olarak
gösterilebilir. En son KMO
değerinin .823 çıkması geçerliğinin
yüksek olduğunun bir
göstergesidir (15). Ayrıca soruların
hazırlanış aşamasında
literatüre ve uzman görüşüne
başvurulmuş, kapsam geçerliği
çalışmasında uzman görüşlerinin
değerlendirilmesi Davis
tekniği dikkate alınarak yapılmıştır


Güvenirlik

“Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara
Karşı Tutum Ölçeği”nin
güvenirliği Cronbach Alpha iç
tutarlılık katsayısının belirlenmesiyle
hesaplanmıştır.Ölçeğin ilk haliyle (24) , madde
atılmadan önceki hesaplanan
Cronbach Alpha katsayısı .504
bulunmuştur. İkinci haliyle (21
madde) hesaplanan Cronbach
Alpha katsayısı .823 bulunmuştur.
Üçüncü Madde seçimi
yapıldıktan sonra, hesaplanan
Cronbach Alpha katsayısı .854
bulunmuştur. Elde edilen bu
sonuç .70’ten büyük olduğu için
ölçeği güvenilir kabul edebiliriz.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi