TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004188/5000004701


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 312 Genel Öğretmen Yeterlilikleri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ören, F. Ş., Kıyıcı, G., Erdoğmuş, E. ve Sevinç, Ö. S. (2010). Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 133-152.


Geliştiren/Uyarlayan: Ertuğrul Erdoğmuş, Fatma Şaşmaz Ören, Gülbin Kıyıcı, Ömer Seyfettin Sevinç


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 11


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 133-152


Sorumlu Yazar: Fatma Şaşmaz Ören


İletişim: fsasmaz@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Çevre Bilinci, Öğretmen Nitelikleri


Alt Boyutlar: Günlük Yaşamla İlişkilendirme, Sosyal Aktivite ve İşbirliği, Uygulama ve Model Olma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4 alt boyut ve 27 madde
Sosyal Aktivite ve İşbirliği (9 m): Öğrencilerinin çevreye yönelik hobiler geliştirmelerine yardımcı olması
Uygulama ve Model Olma (9 m): Yaşamında geri dönüşüm uygulamalarına yer vermesi
Günlük Yaşamla İlişkilendirme (5 m): Çevreyle ilgili uygulamalarında disiplinler arası ilişki kurması
Tutum ve Bilinçlendirme (4 m): Öğrencilerine ağaç dikmenin önemini kavratması


Kimlere Uygulanabilir: Eğitimciler, Öğretmen Adayları, Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiçbir zaman-5=her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Bu şekilde puanlandırıldığında 27 maddeden oluşan ölçekten alınabilecek en yüksek puan 135, en düşük puan ise 27 olacaktır.


Geçerlik:

Faktör analizi sonucunda ölçeğin 27 maddeden oluştuğu ve 4 faktörlü bir yapıda olduğu ortaya konmuştur. Her bir faktörde yer alan maddelerin özellikleri incelenerek faktörlerin isimlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre ölçek; “sosyal aktivite ve işbirliği”, “uygulama ve model olma”, “günlük yaşamla ilişkilendirme” ile “tutum ve bilinçlendirme” olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci faktörler 9, üçüncü faktör 5 ve dördüncü faktör ise 4 madde içermektedir. 27 maddelik ölçek toplam varyansın yaklaşık %54’ünü açıklamaktadır. Araştırmada geliştirilen ölçeğin güvenirliği için madde-toplam puan korelâsyonu hesaplanmıştır, toplam puanlara göre alt%27 ve üst%27’lik gruplar oluşturulmuş ve bu grupların madde ortalama puanları arasındaki fark ilişkisiz t-testi ile irdelenmiştir. Ayrıca güvenirlik için iki yarı test güvenirliği Spearman Brown formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur. Ölçekte bulunan tüm maddeler için madde-toplam korelasyonları .48 ile .68 arasında değişmektedir. Alt %27 ve üst %27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki t değerleri anlamlıdır. Spearman Brown iki yarı test korelasyonu sonucu ise tüm faktörler için oldukça yüksektir ve toplam için .90 ile .87’dir. Görüldüğü gibi her iki değer de yüksek ve birbiriyle tutarlıdır. Ölçeğin güvenirliği için yapılan tüm analiz sonuçları “Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği”nin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.


Güvenirlik:

Güvenirlik analizi; madde-toplam korelâsyonu, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ve Spearman Brown iki yarı test korelâsyonu hesaplanarak yapılmıştır. Ayrıca güvenirlik için toplam puanlara göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar oluşturulmuş ve bu grupların madde ortalama puanları arasındaki fark ilişkisiz t-testi ile irdelenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.94’tür ve toplam varyansın %54’ünü açıklamaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi