Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Çiçek Uzunkavak
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

35 madde
Çıkan sorular bana saçma gelir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

18 olumlu 17 olumsuz madde.Bu nedenle alınabilecek max. puan 107 ve min. 103' tür

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puanlar yükseldikçe öğrencilerin ölçeğe karşı tutumlarının olumlu olduğu kabul edilmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği AFA yöntemiyle sınanmıştır.Farklı faktörlere yapılan ve 0.40'dan daha düşük değer alan maddeler ölçekten çıkarılmış ve tek faktörde birleşen maddeler ölçeğe alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alpha iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanmıştır ve 0,97 bulunmuştur.Ayrıca düzeltilmiş madde ölçek korelasyonları 0,30 ile 0,79 arasında değişmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi