TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Dili Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://eku.comu.edu.tr/article/view/1044000281


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 325 Öğretim Yöntem ve Teknikleri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tok, M. ve Temel, H. (2014). Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 103-122.


Geliştiren/Uyarlayan: Hasan Temel, Mehmet Tok


Yıl: 2014


Kaynak Adı: Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Eğitimde Kuram ve Uygulama


Cilt: 10


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 103-122


Sorumlu Yazar: Mehmet Tok


İletişim: mehmettok@comu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: İletişim Becerileri


Alt Boyutlar: Duruş, Giyim, Jest ve Mimik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Toplam 15 madde 3 alt boyut
Jest ve Mimik: (8 m): Mimiklerimi (yüz hareketleri) ders esnasında kontrol ederim
Duruş : (5 m): Ders anlatım esnasında yüzümü öğrencilere dönerek etkili ders anlatırım.
Giyim : (2 m): Elbiselerimin temiz ve düzenli olmasına dikkat ederim.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmen Adayları, Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.92, Bartlett Test of Sphericity testi anlamlılık değeri ise 0.00 (p<0.05) bulunmuştur. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.34–0.69 arasında değişen 3 faktörden oluştuğu görülmüştür.


Güvenirlik:

Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Faktörler için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı faktör 1 için 0.86, faktör 2 için 0.67 ve faktör 3 için 0.61 olarak tespit edilmiştir. Ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin 0.34 ile 0.69 arasında değiştiği görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi