Beden Dili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tok, M. ve Temel, H. (2014). Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 103-122.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Tok
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Toplam 15 madde 3 alt boyut
Jest ve Mimik: (8 m): Mimiklerimi (yüz hareketleri) ders esnasında kontrol ederim
Duruş : (5 m): Ders anlatım esnasında yüzümü öğrencilere dönerek etkili ders anlatırım.
Giyim : (2 m): Elbiselerimin temiz ve düzenli olmasına dikkat ederim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.92, Bartlett Test of Sphericity testi anlamlılık değeri ise 0.00 (p<0.05) bulunmuştur. Ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.34–0.69 arasında değişen 3 faktörden oluştuğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa güvenirlilik katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Faktörler için hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı faktör 1 için 0.86, faktör 2 için 0.67 ve faktör 3 için 0.61 olarak tespit edilmiştir. Ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyon değerlerinin 0.34 ile 0.69 arasında değiştiği görülmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi