TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Dicle, A.N. ve Ersanlı, K. (2015). Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 111-126.


Geliştiren/Uyarlayan
ABDULLAH NURİ DİCLE, Kurtman Ersanlı


Yıl
2015


Kaynak Adı
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi


Cilt
3


Sayı
16


Sayfa Aralığı
111-126


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/basa-cikma-tutumlarini-degerlendirme-olcegi-toad_0.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Abdullah Nuri Dicle


İletişim
andicle@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Başa Çıkma Tutumları


Alt Boyutlar
Kendine Ceza, Kendine Yardım, Sakınma-Kaçınma, Uyum Sağlama, Yaklaşım


Derecelendirme
Maddeler puanlanırken “Asla Böyle Yapmam” için 1, “Çok Az Böyle Yaparım” için 2, “Böyle Yaparım” için 3, “Çoğunlukla Böyle Yaparım” için 4 puan verilir


Ölçek Puanlaması

Ölçekte olumsuz madde yoktur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 160, en düşük puan 40’tır. Ölçekten alınan yüksek puan başa çıkma tutum düzeyinin yüksek olması, düşük puan ise başa çıkma tutum düzeyinin düşük olması anlamına gelmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Revizyon edilmiş olan ölçek (COPE-R) hem ölçeğin yazıldığı dili hem de Türkçeyi çok iyi bilen birbirinden bağımsız 5 ayrı kişi tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrildi. Birbirinden bağımsız 5 kişi tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilen ölçek incelenerek birbiriyle karşılaştırıldı. Türkçeye çevrilerek dil tutarlılığı değerlendirilen ölçek Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uzman, yurt dışında yaşamış ve İngilizceye hakim 5 kişi tarafından orijinal ölçeğin geliştirildiği dile ayrı ayrı geri çevirisi yapıld


Geçerlik

Verilerin analizinde SPSS 19.0 istatistik paket programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi .001 olarak alınmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için ise Lisrel 8.51 paket programı kullanılmıştır.


Güvenirlik

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği güvenirliği için test tekrar test ve iç tutarlık yöntemleri ile ayrı ayrı hesaplanmıştır.Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin iç tutarlılığını veren Cronbach’s Alpha Katsayısı .766 olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Cope Revised: Proposing a 5 Factor Model of Coping Strategies


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

ZUCKERMAN, Miron ve Gagne, Marylene, 2003, “The Cope Revised: Proposing a 5 Factor Model of Coping Strategies,” Journal of Research in Personality, 37, ss.169-204.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Gagne, Marylene, Miron, ZUCKERMAN


Orijinal Ölçek Yıl
2003


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Research in Personality


Orijinal Ölçek Cilt
37


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
169-204


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi