TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/basa-cikma-tutumlarini-degerlendirme-olcegi-toad_0.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 130 Duygu Durumu, Duygusal Tepkiler ve Motivasyon


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Dicle, A.N. ve Ersanlı, K. (2015). Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(16), 111-126.


Geliştiren/Uyarlayan: ABDULLAH NURİ DİCLE, Kurtman Ersanlı


Yıl: 2015


Kaynak Adı: Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi


Cilt: 3


Sayı: 16


Sayfa Aralığı: 111-126


Sorumlu Yazar: Abdullah Nuri Dicle


İletişim: andicle@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Başa Çıkma Tutumları


Alt Boyutlar: Kendine Ceza, Kendine Yardım, Sakınma-Kaçınma, Uyum Sağlama, Yaklaşım


Derecelendirme: Maddeler puanlanırken “Asla Böyle Yapmam” için 1, “Çok Az Böyle Yaparım” için 2, “Böyle Yaparım” için 3, “Çoğunlukla Böyle Yaparım” için 4 puan verilir


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte olumsuz madde yoktur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 160, en düşük puan 40’tır. Ölçekten alınan yüksek puan başa çıkma tutum düzeyinin yüksek olması, düşük puan ise başa çıkma tutum düzeyinin düşük olması anlamına gelmektedir.


Çeviri Süreci:

Revizyon edilmiş olan ölçek (COPE-R) hem ölçeğin yazıldığı dili hem de Türkçeyi çok iyi bilen birbirinden bağımsız 5 ayrı kişi tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrildi. Birbirinden bağımsız 5 kişi tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilen ölçek incelenerek birbiriyle karşılaştırıldı. Türkçeye çevrilerek dil tutarlılığı değerlendirilen ölçek Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında uzman, yurt dışında yaşamış ve İngilizceye hakim 5 kişi tarafından orijinal ölçeğin geliştirildiği dile ayrı ayrı geri çevirisi yapıld


Geçerlik:

Verilerin analizinde SPSS 19.0 istatistik paket programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi .001 olarak alınmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için ise Lisrel 8.51 paket programı kullanılmıştır.


Güvenirlik:

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği güvenirliği için test tekrar test ve iç tutarlık yöntemleri ile ayrı ayrı hesaplanmıştır.Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin iç tutarlılığını veren Cronbach’s Alpha Katsayısı .766 olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: The Cope Revised: Proposing a 5 Factor Model of Coping Strategies


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

ZUCKERMAN, Miron ve Gagne, Marylene, 2003, “The Cope Revised: Proposing a 5 Factor Model of Coping Strategies,” Journal of Research in Personality, 37, ss.169-204.


Orijinal Ölçek Yazarlar: Gagne, Marylene, Miron, ZUCKERMAN


Orijinal Ölçek Yıl: 2003


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of Research in Personality


Orijinal Ölçek Cilt: 37


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 169-204


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi