TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bağlamsal Faktörler Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Kulaksız, T. (2020). Fen bilgisi öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisini etkileyen bağlamsal faktörlere yönelik bir model önerisi (Tez No. 651360) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kulaksız, T., & Karaca, F. (2023). A path model of contextual factors influencing science teachers’ technological pedagogical content knowledge. Education and Information Technologies, 28, 3001–3026. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11301-3


Geliştiren/Uyarlayan
Taibe Kulaksız, Feride Karaca


Yıl
2020


Kaynak Adı
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Etkileyen Bağlamsal Faktörlere Yönelik Bir Model Önerisi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Marmara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://www.researchgate.net/publication/348370356_A_model_proposal_for_contextual_factors_influencing_technological_pedagogical_content_knowledge_of_science_teachers_Fen_Bilgisi_Ogretmenlerinin_Teknolojik_Pedagojik_Alan_Bilgisini_Etkileyen_Baglamsal_


Dosyalar

Tez
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


DOI
https://doi.org/10.1007/s10639-022-11301-3


Sorumlu Yazar
Taibe Kulaksız


İletişim
taibekulaksiz@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Bağlamsal Faktörler


Alt Boyutlar
Mesleki Gelişim, Meslektaş Etkileşimi, Öğrenci Etkisi, Öğretmenlerin Tutum ve İnançları, Teknolojik Altyapı ve Destek, Yönetim desteği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Teknolojik Altyapı ve Destek (8 madde)
Örnek madde: Okulumuzun teknolojik altyapısı (bilgisayar, tablet, bilgisayar laboratuvarı, internet vb.) teknolojiyi derslerimde kullanmam için yeterlidir.
Öğretmenlerin inanç ve tutumları (8 madde)
Örnek madde: Eğitimde teknoloji kullanımının öğrencilerimin gelişimine faydalı olduğuna inanırım.
Meslektaş etkileşimi (6 madde)
Örnek madde: Meslektaşlarımla eğitimde teknoloji kullanımı hakkında fikir alışverişinde bulunuruz.
Yönetim desteği (5 madde)
Örnek madde: Okul yönetimi, öğretmenleri eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımına teşvik eder.
Zaman yetersizliği (4 madde)
Örnek madde: Derslerde kullanacağım teknolojileri öğrenmek için zaman bulmakta sıkıntı yaşarım.
Öğrenci etkisi (3 madde)
Örnek madde: Günümüz öğrencilerinin dersle ilgili güncel bilgilere kolaylıkla erişiyor olmasından dolayı derslerde teknoloji kullanmam gerektiğini hissederim.
Mesleki gelişim (3 madde)
Örnek madde: Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri takip ederim.

Boyutlar ve Madde numaraları :
Teknolojik Altyapı ve Destek - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mesleki Gelişim - 9, 10, 11
Meslektaş Etkileşimi - 12, 13, 14, 15, 16, 33
Öğretmenlerin Tutum ve İnançları - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34
Zaman Eksikliği - 24, 25, 26, 27
Yönetim Desteği - 28, 29, 30, 31, 32
Öğrenci Etkisi - 35, 36, 37


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmenler


Derecelendirme
5'li Likert (Hiç katılmıyorum (1) - Tamamen katılıyorum (5))


Ölçek Puanlaması
Teknolojik Altyapı ve Destek alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 8 ile 40 arasında değişmektedir.
Mesleki Gelişim alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 3 ile 15 arasında değişmektedir.
Meslektaş Etkileşimi alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 6 ile 30 arasında değişmektedir.
Öğretmenlerin Tutum ve İnançları alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 8 ile 40 arasında değişmektedir.
Zaman Eksikliği alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 4 ile 20 arasında değişmektedir.
Yönetim Desteği alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 5 ile 25 arasında değişmektedir.
Öğrenci Etkisi alt boyutundan elde edilebilecek puanlar 3 ile 15 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçeği alt boyutlarından elde puanlar, alt ölçek toplam puanları olarak kullanılabilir.


Geçerlik
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz sonuçlarına göre ölçek geçerlidir.


Güvenirlik
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı sonuçlarına göre ölçek güvenilirdir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi