Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18394/iid.629474
Sorumlu Yazar: 
İbrahim Sani MERT
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

10 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
İletişim (5m): Uyumlu bir kişiyimdir.
Önsezi (5m): İnsan psikolojisi hakkında bilgiliyimdir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

KMO değeri 0.699 bulunmuş ve Bartlett testi sonucu da (897.792; S.D = 45; p <.000) anlamlı çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.714 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi