TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.


Geliştiren/Uyarlayan
Deniz N. Şahin, Muazzez Deniz Giray


Yıl
2012


Kaynak Adı
Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.


Dergi
Türk Psikoloji Yazıları Dergisi


Cilt
15


Sayı
30


Sayfa Aralığı
1-9


Link:
http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/30/01.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Muazzez Deniz Giray


İletişim
deniz.giray@izmir.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Duygusal Bağlılık, Yönetici Desteği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyut 17 madde
Yöneticim bilmeden bir hata yaptığımda beni kurumdaki diğer kişilere karşı savunur


Kimlere Uygulanabilir
Örgüt Çalışanları


Derecelendirme
5 basamaklı Likert tipi (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci

Ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanma aşamasında ilk olarak maddeler araştırmacı tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra iki dilbilimci tarafından ölçeklere geri çeviri işlemleri yapılmıştır. En son aşamada ise konusunda uzman iki yargıcı tarafından çevrilen maddeler tekrar değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonrasında yargıcıların uyarıları doğrultusunda maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve ölçekler son haline getirilmiştir.


Geçerlik

Analiz sonucunda öz değeri 1’den yüksek iki faktörün varyansın % 62.4’ünü açıkladığı görülmüştür. Analiz sonucuna göre 11 maddenin tek bir faktörde toplandığı, 7.27 özdeğere sahip olduğu ve toplam varyansın % 64.3’ünü açıkladığı görülmüştür.


Güvenirlik

On bir maddeden oluşan yönetici desteği ölçeğinin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .94’dür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Supervisor Support Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Gant, L. M., Nagda, B. A., Brabson, H. V., Jayaratne, S., Chess, W. A., & Singh, A. (1993). Effects of social support and undermining on African American workers' perceptions of coworker and supervisor relationships and psychological well-being. Social Work, 38(2), 158-164.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Anup Singh, Biren A. Nagda, Howard V. Brabson, Larry M. Gant, Srinika Jayaratne, Wayne A. Chess


Orijinal Ölçek Yıl
1993


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Effects of social support and undermining on African American workers' perceptions of coworker and supervisor relationships and psychological well-being


Orijinal Ölçek Link:
https://www.jstor.org/stable/23716993?seq=1


Orijinal Ölçek Dergi
Social Work Research


Orijinal Ölçek Cilt
38


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
158-164


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi