Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Gökler, M. E., ve Bulut, Y. E. (2019). Akıllı Telefon Uygulamasına Dayalı Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 8(2), 100-106. https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288

DOI: 
https://doi.org/10.5455/JCBPR.38288
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Enes GÖKLER
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek toplam 6 maddeden oluşmaktadır.
1. Akıllı telefonum hayatımdaki en önemli şey.
4. Zamanla, akıllı telefonumla daha çok vaktimi boşa harcıyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6'lı likert (1: kesinlikle katılmıyorum, 6: kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Toplam puan, en düşük 6 ve en yüksek 36 olacak şekilde hesaplanmakta- dır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınacak puanlar arttıkça kişilerin bağımlılık düzeyi artmaktadır.

Çeviri Süreci: 

İki ayrı dil uzmanı tarafından yapılmış Türkçe çevirilerden oluşturulan ortak form üçüncü bir uzman tarafından İngilizceye çevrildi. Tüm formlar karşılaştırılarak oluşturulan Türkçe form içerik ge- çerliliği için 10 kişiden oluşan (bir akademisyen doktor, 9 doktor) uzmanların görüşüne sunuldu. Uzmanlardan her ölçek maddesinin uygunluğunu ve anlaşılırlığını Kapsam Geçerlilik İndeksine (KGİ) göre 1-4 puan arasında değerlendirmeleri istendi.

Geçerlik: 

Yapılan temel bileşenler (principal component) faktör analizine göre 6 maddeden oluşan bir boyutlu yapının ATUDBÖ puanlarındaki toplam değişimin %58.6’sını açıkladığı görüldü. Temel bileşenler analizine göre ölçekteki maddelerin faktör yük- leri 0.68-0.79 arasında değişmekteydi.
Faktör analizine ek olarak eşdeğer form geçerliliği de uygulanmış ve sonuçlar ölçeğin geçerliğini desteklemiştir.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan maddelerin madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.55-0.75 arasında değiştiği görülmekteydi. ATUDBÖ ölçeğinin Cronbach alfa kat- sayısı 0.855 olarak saptandı.
Test-tekrar test sonuçları da ölçeğin güvenirliğini desteklemektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Smartphone Application-Based Addiction Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Csibi, S., Gri ths, M. D., Cook, B., Demetrovics, Z., & Szabo, A. (2018). The Psychometric Properties of the Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS). International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 393–403. https:// doi.org/10.1007/s11469-017-9787-2

DOI: 
https:// doi.org/10.1007/s11469-017-9787-2
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi