TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPEbpv0uwIZ1TNZ8zdK6G1o4Vc9iCREWkFYf8A1mT-BQU


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan: Mehmet Kandemir


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gazi Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Ankara


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Mehmet Kandemir


İletişim: mkandemir.tr@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Akademik Öz Yeterlik


Alt Boyutlar: Akademik Çabaları, Akademik Planlama, Akademik Sorunlarla Başa Çıkma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Akademik Sorunlarla Başa Çıkma(11 M): Zorluklarla başa çıkma becerilerime güvendiğim için, akademik zorluklarla karşılaştığımda soğukkanlılığımı koruyabilirim.
Akademik Çabaları(4 m): Derslerimle ilgili çalışmalarda (ödev / proje hazırlama, sınavlara hazırlanma, vb) bir sorunla karşılaştığımda, sorunları kendi başıma çözeceğime inanırım.
Akademik Planlama(4 m): Ödev ya da proje hazırlama, benim için zor bir durum olduğunu düşünmem.


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)


Geçerlik:

KMO katsayısının .93 olduğu ve Barlett testi sonucunun (χ²=3810.52, p<0.001) anlamlı olduğu görülmüştür.


Güvenirlik:

Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayıları birinci faktör için .90, ikinci faktör için .78, üçüncü faktör için .77, ve ölçeğin bütünü için ise 92 olarak bulunmuştur. Her bir boyuta ilişkin madde toplam korelasyonları .36 ile .67 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi