TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 301 Eğitim Psikolojisi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Kandemir


Yıl
2010


Kaynak Adı
Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPEbpv0uwIZ1TNZ8zdK6G1o4Vc9iCREWkFYf8A1mT-BQU


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Mehmet Kandemir


İletişim
mkandemir.tr@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Akademik Öz Yeterlik


Alt Boyutlar
Akademik Çabaları, Akademik Planlama, Akademik Sorunlarla Başa Çıkma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Akademik Sorunlarla Başa Çıkma(11 M): Zorluklarla başa çıkma becerilerime güvendiğim için, akademik zorluklarla karşılaştığımda soğukkanlılığımı koruyabilirim.
Akademik Çabaları(4 m): Derslerimle ilgili çalışmalarda (ödev / proje hazırlama, sınavlara hazırlanma, vb) bir sorunla karşılaştığımda, sorunları kendi başıma çözeceğime inanırım.
Akademik Planlama(4 m): Ödev ya da proje hazırlama, benim için zor bir durum olduğunu düşünmem.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

KMO katsayısının .93 olduğu ve Barlett testi sonucunun (χ²=3810.52, p<0.001) anlamlı olduğu görülmüştür.


Güvenirlik

Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayıları birinci faktör için .90, ikinci faktör için .78, üçüncü faktör için .77, ve ölçeğin bütünü için ise 92 olarak bulunmuştur. Her bir boyuta ilişkin madde toplam korelasyonları .36 ile .67 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi