TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Çiler- Kılıç, B. (1999). Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan
Betül Çiler Kılıç


Yıl
1999


Kaynak Adı
Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
İstanbul Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1WzZZmz9JCkx7ZolVSc5WSGetJqQwmjPc9itTB0GQIndg


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Betül Çiler Kılıç


Alt Boyutlar
Cinsel Şiddet, Duygusal Şiddet, Ekonomik Şiddet, Fiziksel Şiddet, Sözel Şiddet


Kimlere Uygulanabilir
Evli ve okur-yazar kadınlar


Derecelendirme
3'lü Likert (1= hiçbir zaman - 3= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin tamamı için en düşük puan 50, en yüksek puan 150'dir. 34 madde düz, 16 madde ters olarak puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin tümünün puanı aile içi kadına yönelik şiddet düzeyinin puanını vermektedir.


Geçerlik

Araştırıcı tarafından oluşturulan ölçek kavram geçerliği için uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.


Güvenirlik

Her bir maddenin varyansı ile toplam puan varyansı arasındaki ilişkiyi saptayan madde toplam puan güvenirliği katsayı değerleri; 0.25 ile 0.77 arasında değişmektedir. r değeri 0.20'den yüksek olanlar anlamlıdır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi