TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1WzZZmz9JCkx7ZolVSc5WSGetJqQwmjPc9itTB0GQIndg


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Çiler- Kılıç, B. (1999). Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan: Betül Çiler Kılıç


Yıl: 1999


Kaynak Adı: Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: İstanbul Üniversitesi


Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Betül Çiler Kılıç


Alt Boyutlar: Cinsel Şiddet, Duygusal Şiddet, Ekonomik Şiddet, Fiziksel Şiddet, Sözel Şiddet


Kimlere Uygulanabilir: Evli ve okur-yazar kadınlar


Derecelendirme: 3'lü Likert (1= hiçbir zaman - 3= her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin tamamı için en düşük puan 50, en yüksek puan 150'dir. 34 madde düz, 16 madde ters olarak puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin tümünün puanı aile içi kadına yönelik şiddet düzeyinin puanını vermektedir.


Geçerlik:

Araştırıcı tarafından oluşturulan ölçek kavram geçerliği için uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.


Güvenirlik:

Her bir maddenin varyansı ile toplam puan varyansı arasındaki ilişkiyi saptayan madde toplam puan güvenirliği katsayı değerleri; 0.25 ile 0.77 arasında değişmektedir. r değeri 0.20'den yüksek olanlar anlamlıdır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi