TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 601 Temel Tıp Bilimleri

250 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeği

Uysal, İ. , Sevinç Postacı, E. , Çelik, N. , Yavuz, F. , Gür, M. & Parlak, F. (2022). 112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulama örneği . Hastane Öncesi Dergisi, 7(2), 159-174 . DOI: 10.54409/hod.1054797

13-18 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluğunu Değerlendirme Ölçeği

Bektas, M., & Kudubes, A. A. (2014). Developing scales for the assessment of fatigue in Turkish pediatric oncology patients aged 13-18 and their parents. Asian Pac J Cancer Prev, 15(22), 9891-9898.

Acil Durum Ekipleri Özyeterlilik Ölçeği

Yalçın, F. (2018). Acil durumlarda çalışanların öz yeterliliği: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri

Çan, M. A., Uysal, İ. ve Albay, B. (2022). Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri geliştirilmesi. Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5(2), 43-49. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.895146

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. ve Aştı, N. (2019). Açık agresyon ölçeği’nin türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik ve güvenirlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 6(3) , 513-526 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/49408/537792

Afet Okuryazarlığı Ölçeği

Çalışkan, C., Üner, S. (2022). Measurement of disaster literacy in Turkish society: Disaster Literacy Scale (DLS) design and development process. Disaster Med Public Health Prep, 17 (e211), 1–7. https://doi.org/10.1017/dmp.2022.147.

Ağrı Esnekliği Ölçeği

Bektas, M. & Kudubes, A. A. (2022). Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with cancer. Journal of pediatric nursing, 62, 84-90.

Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği

Yurt, Y., Yakut, Y. ve Şener, G. (2017). Ağrıya bağlı öz derecelendirilmiş fonksiyon kaybı ölçeği türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(3), 134-138 . https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

Aids Bilgi Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., ve Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93.DOI: 10.26650/SP409425

Aids Tutum Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93. DOI: 10.26650/SP409425

Aile Merkezli Bakım Ölçeği

Altıparmak, D. (2015). Aile Merkezli Bakım Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği

Göçer Ş, Sırgancı G, Günay O (2022). Reliability and Validity Study of Rational Drug Use Scale: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 856 – 864. 10.5336/healthsci.2021-86875

Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Çelebi, A. (2018). Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Alt Ekstremite Fonksiyonel Skalası

Citaker,S.,Kafa,N.,Kanik,H,Z.,Ugurlu,M.,Kafa,B.,& Tuna,Z.(2016) Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery,136 (3), 389-395.DOI 10.1007/s00402-015-2384-6

Alzheimer Hastalığı İşbirlikli Çalışma -Günlük Yaşam Aktiviteleri

İnce, A., Mavioğlu, H., & Eser, E. Adaptation to Turkish community and reliability-validity of ADCS-ADL scale. Journal of Neurological Sciences, 28(1), 4-13.

Ambulans Ekibi Mesleki Adanmışlık Ölçeği

Uysal, İ., Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2024). The relationship between ambulance team’s professional commitment, occupational anxiety, and resilience levels. BMC Health Services Research, 24(716). https://doi.org/10.1186/s12913-024-11158-x

Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

Duyan, V., Özcan, S. ve Cömert-Okutucu, A. (2012). Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (AKBSDO) Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 23 (1), 13-23.

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Aşı Okuryazarlık Ölçeği

Yorulmaz, D. S., Koçoğlu-Tanyer, D. (2023).Çocukluk çağı aşıları için bir Aşı Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik aşı okuryazarlık ölçeği. Journal of Public Health.

Aşı Tutumları Ölçeği

Ceylan, S. S., Erdoğan, Ç., Turan, T., Ergin, A. ve Akçay, G. (2021). Aşı Tutumları Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliliği. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 30(1), 31-37. http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2020-77545

Aşıya İlişkin Tutumlar Ölçeği

Özümit, D. ve Yıldırım Sarı, H. (2021). Aşıya İlişkin Tutumlar ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 15(3), 165 – 174.  https://doi.org/10.5578/ced.20219720

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Ayaktan Hasta Memnuniyet Ölçeği

Kevenk, A., Kantaş-Yılmaz, F., Öztürk, M. (2021). Ayaktan Hasta Memnuniyet Ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Sağlık Bilimleri Dergisi, 30 (2), 141 – 151. https://doi.org/10.34108/eujhs.788869

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Bakım Verenin Yaşam Kalitesi İndeksi- Kanser Ölçeği

Bektas, H. A., & Ozer, Z. C. (2009). Reliability and validity of the Caregiver Quality of Life Index‐Cancer (CQOLC) Scale in Turkish cancer caregivers. Journal of Clinical Nursing, 18(21), 3003-3012. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02915.x

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi