TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 601 Temel Tıp Bilimleri

142 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeği

Uysal, İ. , Sevinç Postacı, E. , Çelik, N. , Yavuz, F. , Gür, M. & Parlak, F. (2022). 112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulama örneği . Hastane Öncesi Dergisi, 7(2), 159-174 . DOI: 10.54409/hod.1054797

13-18 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluğunu Değerlendirme Ölçeği

Bektas, M., & Kudubes, A. A. (2014). Developing scales for the assessment of fatigue in Turkish pediatric oncology patients aged 13-18 and their parents. Asian Pac J Cancer Prev, 15(22), 9891-9898.

Acil Durum Ekipleri Özyeterlilik Ölçeği

Yalçın, F. (2018). Acil durumlarda çalışanların öz yeterliliği: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri

Çan, M. A., Uysal, İ. ve Albay, B. (2022). Acil Yardım Ambulanslarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilme Envanteri geliştirilmesi. Anatolian Journal of Emergency Medicine, 5(2), 43-49. https://doi.org/10.54996/anatolianjem.895146

Ağrı Esnekliği Ölçeği

Bektas, M. & Kudubes, A. A. (2022). Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with cancer. Journal of pediatric nursing, 62, 84-90.

Aids Bilgi Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., ve Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93.DOI: 10.26650/SP409425

Aids Tutum Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93. DOI: 10.26650/SP409425

Aile Merkezli Bakım Ölçeği

Altıparmak, D. (2015). Aile Merkezli Bakım Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Çelebi, A. (2018). Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Alt Ekstremite Fonksiyonel Skalası

Citaker,S.,Kafa,N.,Kanik,H,Z.,Ugurlu,M.,Kafa,B.,& Tuna,Z.(2016) Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery,136 (3), 389-395.DOI 10.1007/s00402-015-2384-6

Alzheimer Hastalığı İşbirlikli Çalışma -Günlük Yaşam Aktiviteleri

İnce, A., Mavioğlu, H., & Eser, E. Adaptation to Turkish community and reliability-validity of ADCS-ADL scale. Journal of Neurological Sciences, 28(1), 4-13.

Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı Ölçeği

Duyan, V., Özcan, S. ve Cömert-Okutucu, A. (2012). Anne Karnındaki Bebek Sağlık Denetim Odağı (AKBSDO) Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 23 (1), 13-23.

Aşı Tutumları Ölçeği

Ceylan, S. S., Erdoğan, Ç., Turan, T., Ergin, A. ve Akçay, G. (2021). Aşı Tutumları Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliliği. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 30(1), 31-37. http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2020-77545

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Bakım Verenin Yaşam Kalitesi İndeksi- Kanser Ölçeği

Bektas, H. A., & Ozer, Z. C. (2009). Reliability and validity of the Caregiver Quality of Life Index‐Cancer (CQOLC) Scale in Turkish cancer caregivers. Journal of Clinical Nursing, 18(21), 3003-3012. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02915.x

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri

Canbal, M., Cebeci, S., Çamur- Duyan, G., Kurtaran, H., ve Arslan, İ. (2016). Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(1),19-24 . DOI: 10.5455/tjfmpc.198514

Basınç Ülserini Engelleme Bilgisini Değerlendirme Enstrümanı

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of tissue viability, 25(4), 201-208.

Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASHAİ)

Ay, S., Kutlay, Ş., Kurtaiş, Y., ve Yanık, B. (2004). Ankilozan spondilitli hastalarda Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASHAİ) tÜRKÇE Versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Romatizma, 19(3), 139-146.

Berg Denge Ölçeği

Sahin, F., Yilmaz, F., Ozmaden, A., Kotevoglu, N., Sahin, T., & Kuran, B. (2008). Reliability and Validity of the Turkish version of The Berg Balance Scale. Journal of Geriatric Physical Therapy, 31(1), 32-37.

Beslenme Değişim Süreçleri Ölçeği

Menekli, T. ve Fadıloğlu, Ç. (2012). Beslenme Değişim Süreçleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 19 (2), 1–21.

Beslenme Tüketim Sıklıkları Ölçeği

Başaran, B.& Pekmezci, H. (2022). Nutrition Consumption Frequencies Scale of Change: Validity and reliability study. BSJ Health Sci, 5(1), 9-17.

Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği

Oflaz, F.B., Karaca, N.B., Özçadırcı, A., Arın, G., Karabulut, J., Erden, A., ... Ünal, E. (2018). Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı ölçeğinin romatoid artrit tanısı alan bireylerde geçerliği, güvenirliği ve duyarlılığının belirlenmesi. 19. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s.104-105). Muğla, Bodrum.

Birinci Basamak Değerlendirme Ölçeği

Lağarlı, T., Eser, E., ve Baydur, H. (2014). Birinci Basamak Değerlendirme Ölçeğinin hizmetten yararlananlar için Türkçe erişkin sürümünün psikometrik özellikleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12(3), 162-177. DOI: 10.20518/thsd.74625

Çocuk Besin Reddi Ölçeği

Şengüzel, S. (2021). Çocuk Besin Reddi Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çocuklar İçin Sabahçıl Akşamcıl Ölçeği

Önder, İ., & Beşoluk, Ş. (2013). Adaptation of the Morningness Eveningness Scale for children into Turkish. Biological Rhythm Research, 44(2), 313-323. doi:10.1080/09291016.2012.681848

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi