Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Arabacı-Baysan, L. ve Çam, M. O. (2011). Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 175-183. doi: 10.4274/Npa.Y5799

DOI: 
https://www.dx.doi.org/10.4274/Npa.Y5799
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4 alt boyut ve 25 madde
Adli Psikiyatri Hastalarıyla Sosyal Mesafe (5 m)
Adli Psikiyatri Hastalarına Bakım Vermede İsteklilik (7 m)
Adli Psikiyatri Hastalarına Güven (6 m)
Adli Psikiyatri Hastalarını Tehlikeli Görme (7 m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten elde edilecek en yüksek puan “125”, en düşük puan “25”dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puan adli psikiyatri hastasına yönelik olumlu tutumu göstermektedir.

Geçerlik: 

Tartışma
APHHTÖ’nin kapsam geçerliliği için hesaplanan KGI?KGÖ
(0.69>0.49) sağladığından kapsam(içerik) geçerliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğuna, başka bir ifadeyle ölçek maddelerinin ölçülmek istenen alanı temsil ettiğine karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

APHHTÖ’nin güvenirlik incelemesi daha kolay ve yaygın uygulanan “Klasik Test Teorisine” göre yapılmışltır (43,44). Bu doğ-
rultuda güvenirlik incelemesi için “iç Tutarlılık Güvenirliği” ve
“Test-Tekrar Test Güvenirliği” yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin
iç tutarlılğını belirlemede Cronbach alfa analizi yapılmışltır. Analiz sonucuna göre, APHHTÖ’nin alt boyutlarına ilişkin Cronbach
alfa değerleri sırasıyla .85, .67, .76, .64 ve ölçeğin tamamına ilişkin
güvenirlik katsayısı .86 bulunmuştur. fiencan ve Tavflancıl tarafından belirtildiği üzere, Nunnelly’e göre (1998), alfa güvenirlik
değeri .70’den büyük olmalıdır (34,38). Buna karşın ölçek geliştirmeye yönelik olarak yapılan pilot araştırmalar için alfa değerinin
.60 olmasının yeterli olacağı belirtilmektedir (34). Bu doğrultuda
APHHTÖ maddelerinin birbiri ile tutarlı olduğu, ölçeğin yüksek bir
güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi