TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5 – 10 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çalışma Belleği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Yılmaz, Ç. (2016). 5 - 10 yaş grubu çocuklarına yönelik çalışma belleği ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Çağla Özgür Yılmaz


Yıl
2016


Kaynak Adı
5 - 10 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çalışma Belleği Ölçeğinin Geçerlik - Güvenirlik Çalışması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ankara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Ölçülen Özellikler
Çalışma Belleği


Alt Boyutlar
Anlamsız sözcük hatırlama, Blok hatırlama, Desen matrisi, Farklı olanı seçme, Geriye rakam hatırlama, İlk sözcüğü hatırlama, Mekansal ayırt etme, Rakam hatırlama, Sözcük hatırlama


Kimlere Uygulanabilir
5-10 yaş arası çocuklar


Derecelendirme
3'lü likert ( 1=Uygun 3 =Uygun Değil)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Çalışma Belleği Ölçeği ve başarı puanları arasındaki
korelasyonlar orta ve düşük düzeyde olmakla birlikte manidardır. Ancak Mekansal
Ayırt Alt Ölçeği ile Anasınıfı Akademik Başarı Ölçeği arasındaki korelasyon manidar
bulunmamıştır. Bu durum ölçüt temelli geçerliğin manidar olduğunu da
göstermektedir.


Güvenirlik

Çalışma Belleği Ölçeğine ilişkin alt ölçekler için
Cronbach Alpha için katsayısı hesaplanmış ve bu değerlerin her iki denemde .66’nın
üzerinde olduğu görülmüştür. Çalışma Belleği ölçeğinin iç tutarlılık anlamında
güvenirlik düzeyinin orta ve yüksek olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi