TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Akın, Serhat Arslan


Yıl
2015


Kaynak Adı
2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Sakarya University Journal of Education


Cilt
5


Sayı
1


Sayfa Aralığı
7-15


Link:
http://suje.sakarya.edu.tr/article/view/5000056501/5000102302


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Serhat Arslan


İletişim
serhatarslan@sakarya.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Başar Yönelimleri


Alt Boyutlar
Öğrenme-Kaçınma Yönelimi, Öğrenme-Yaklaşma Yönelimi, Performans-Kaçınma Yönelimi, Performans-Yaklaşma Yönelimi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

12 madde 4 alt boyut
Öğrenme-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Öğrenme-Kaçınma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Performans-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Sınıfımdaki öğrencilere göre daha iyi performans göstermeyi amaçlarım
Performans-Kaçınma Yönelimi (3 m):Diğer öğrencilerden daha kötü performans göstermemeyi amaçlarım


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Bireyin hangi başarı yönelimini benimsediğini belirlemek için her bir alt boyuttan alınan toplam puanın o alt boyutun içerdiği madde sayısına bölünmelidir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Ölçeğin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren Andrew J. Elliot ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye çevrilme sürecinde öncelikle ölçek iyi derecede İngilizce bilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümünde görevli 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Ardından eğitim bilimleri alanından 4 akademisyen elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve dilbilgisi açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve Türkçe form elde edilmiştir.


Geçerlik

Doğrulayıcı faktör analizinde 12 maddeden oluşan 4 boyutlu modelin (öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi) iyi uyum verdiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 172.08, sd= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048).


Güvenirlik

2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, öğrenme-yaklaşma yönelimi alt boyutu için .72, öğrenme-kaçınma yönelimi alt boyutu için .68, performans yaklaşma yönelimi alt boyutu için .62 ve performans-kaçınma yönelimi alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .50 ile .70 arasında sıralandığı görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
2x2 Achievement Goals Questianaire


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613


Orijinal Ölçek Yazarlar
Andrew J., Elliot, Kou, Murayama


Orijinal Ölçek Yıl
2008


Orijinal Ölçek Link:
https://psycnet.apa.org/record/2008-10939-009


Orijinal Ölçek DOI
https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Educational Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
100


Orijinal Ölçek Sayı
3


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
613–628


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi