TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Sakarya University Journal of Education

57 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A . (2014). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 1-13.

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.

Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği'nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Asit-Baz Konusuna Yönelik Öz Yeterlik Algı Ölçeği

İlhan, N. ve Çiçek, Ö. (2017). The Development of Acid-Base Self-Efficacy Perception Scale and the Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy Perceptions on Acid-Base. Sakarya University Journal of Education, 7 (1) , 123-141. https://doi.org/10.19126/suje.307068

Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği

Özcan, İ., ve Turgut, H. (2014). Öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 38-56.

Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği

Şardağ, M., & Kocakülah, A. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 1-32.

Bireysel Yaratıcılık Ölçeği

Yıldız, N. O. , Kaçay, Z. ve Soyer, F. (2022). Bireysel yaratıcılık ölçeği türk kültürüne uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education , 12(3), 712-729. https://doi.org/10.19126/suje.1064436  

Bulut Bilişim Teknolojileri Kabul Modeli 3

Hamutoğlu, N. B. (2018). Bulut bilişim teknolojileri kabul modeli 3: Ölçek uyarlama çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 8-25. Doi: 10.19126/suje.297586

Çocuklar İçin Utangaçlık Ölçeği

Şar, A., Işıklar, A., Özçelik, B. ve Özbay, A. (2015). Çocuklar İçin Utangaçlık Ölçeği’nin Türkçe formu’nun geçerliği ve güvenirliği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 123-137.

Değişim Yorgunluğu Ölçeği

Limon, İ. (2020). Turkish adaptation of Change Fatigue Scale: A study of reliability and validity. Sakarya University Journal of Education, 10(2), 292-311. https://doi.org/10.19126/suje.646463.

Dengeli Yaşam Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeği

Aypay, A. ve Kara, A. (2018). Pozitif Psikoterapi denge modeli bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 63-79. Doi: 10.19126/suje.408531

Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş., Akbaşlı, S. ve Durnalı, M. (2018). Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 75-88. https://doi.org/10.19126/suje.431126

Dil Becerileri Gelişiminde Ebeveyn Desteği Ölçeği

Tekşan, K., & Çinpolat, E. (2023). Parental support in language skills development: Scale development and validation. Sakarya University Journal of Education, 13(5), 843–862.

Drexel Defüzyon Ölçeği

Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2021). The Drexel Defusion Scale: Reliability and validity of the Turkish version. Sakarya University Journal of Education, 11(1), 67-82. http://dx.doi.org/10.19126/suje.770582

Durumsal Akademik Yazım Öz Yeterlilik Ölçeği

Tüfekçibaşı, S. & Şahin, M. (2022). Turkish Adaptation of the Situated Academic Writing Self-Efficacy Scale: Validity and Reliability Study . Sakarya University Journal of Education , 12 (3) , 612-628 .

Durumsal Duygular Ölçeği

Horzum, M. B., Duman, İ., ve Kaymak, Z. D. (2020). Durumsal Duygular Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 46-59.

Duygusal Tepkisellik Ölçeği

Seçer, İ., Halmatov, S., ve Gençdoğan, B. (2013). Duygusal Tepkisellik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 77-89.

Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği

Kara, Y. (2007). Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği (EYDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 77-90.

Eğitimde Facebook Kullanım Kaygısı Ölçeği (EFKK)

Hamutoğlu, N. B. ve Yıldız, E. P. (2016). Eğitimde Facebook Kullanım Kaygısı (EFKK): Ölçek Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 54-69.

Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Çelik, E. (2015). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/ 10.19126/suje.52806

Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği

Laçin Şimşek, C. ve Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 28-41.

Hikâye Yazma Kaygısı Ölçeği

Eroğlu, A. (2020). A validity and reliability study of Story Writing Anxiety Scale. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 120-135. https://doi.org/10.19126/suje.592408

İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği

Yavuz, M., Balkan-Kıyıcı, F. ve Atabek-Yiğit, E. (2014). İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği:Ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 40-53.

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği

Ardahan, F. ve Ezici, N. M. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği adaptasyon çalışması. Sakarya University Journal of Education 4(3), 6-17.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi