2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Serhat Arslan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

12 madde 4 alt boyut
Öğrenme-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Öğrenme-Kaçınma Yönelimi (3 m):Derste anlatılan konuları tamamen öğrenmeyi amaçlarım.
Performans-Yaklaşma Yönelimi (3 m):Sınıfımdaki öğrencilere göre daha iyi performans göstermeyi amaçlarım
Performans-Kaçınma Yönelimi (3 m):Diğer öğrencilerden daha kötü performans göstermemeyi amaçlarım

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Bireyin hangi başarı yönelimini benimsediğini belirlemek için her bir alt boyuttan alınan toplam puanın o alt boyutun içerdiği madde sayısına bölünmelidir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Ölçeğin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren Andrew J. Elliot ile e-mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye çevrilme sürecinde öncelikle ölçek iyi derecede İngilizce bilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümünde görevli 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Ardından eğitim bilimleri alanından 4 akademisyen elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve dilbilgisi açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve Türkçe form elde edilmiştir.

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizinde 12 maddeden oluşan 4 boyutlu modelin (öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi) iyi uyum verdiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 172.08, sd= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048).

Güvenirlik: 

2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, öğrenme-yaklaşma yönelimi alt boyutu için .72, öğrenme-kaçınma yönelimi alt boyutu için .68, performans yaklaşma yönelimi alt boyutu için .62 ve performans-kaçınma yönelimi alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .50 ile .70 arasında sıralandığı görülmüştür.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
2x2 Achievement Goals Questianaire
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613

DOI: 
https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi