TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Münevver Çetin

Münevver Çetin
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
16 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Enneagram Kişilik Ölçeği

Subaş, A ve Çetin, M. (2017) Enneagram Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması Sosyal Bilimler Dergis, 4 (11), 160-181.

Esnek Çalışma Algısı Ölçeği

Akpolat, T., ve Çetin, M. (2020). Esnek Çalışma Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 136-152. doi: 10.37217/tebd.643277

Girişimci Öğretmen Davranışları Ölçeği

Akkaya, R. & Çetin, M. (2022). Girişimci Öğretmen Davranışları Ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 234(51), 1473-1490. https://doi.org/10.37669/milliegitim.853723

Karakter Aşınması Ölçeği

Akpolat, T. ve Çetin, M. (2019). Karakter Aşınması Ölçeği'nin geliştirilmesi:Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim, 9 (3),492-501.

Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği

Çetin, M. ve Korumaz, M. (2017). Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği geliştirme çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(1), 1-25.

Marmara Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Özgenel, M. & Çetin, M. (2018). Development of the Marmara Critical Thinking Dispositions Scale: Validity and reliability analysis. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(32), 991-1015.

Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Özgenel, M., ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 113-132. doi: 10.15285/maruaebd.335087

Öğrenen Okul Ölçeği

Çetin, M. ve Subaş, A. (2014). Öğrenen Okul Ölçeği’nin geliştirilmesi ve öğretmenlerinin öğrenen okula ilişkin algıların İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 264-304. http://dx.doi.org/10.17556/jef.27483

Öğrenen Örgüt Ölçeği

Çetin, M. ve Baydar, F. (2021). Öğrenen Örgüt Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 54 (54), 77-99.

Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyi Ölçeği (OYPÖD)

Işık, M., ve Çetin, M. (2019). Farklı kariyer evrelerindeki okul yöneticilerinin profesyonel öğrenme düzeyleri. Kastamonu Education Journal, 27 (2), 829-836. doi:10.24106/kefdergi.2848

Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği

Çayak, S. ve Çetin, M. (2018). Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13(11), 1561-1582.

Sürdürülebilir Yönetim Davranışları Ölçeği

Demirbilek, M. ve Çetin, M. Sustainable Management Behaviors Scale development study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7(2), 180-209.

Sürdürülebilir Yönetim Davranışları Ölçeği

Demirbilek, M., ve Çetin, M. (2021). Sürdürülebilir yönetim davranışları ölçek geliştirme çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 180-209. doi: 10.38089/ekuad.2021.64

Üretken Liderlik Ölçeği

Çetin, M., ve Demirbilek, M. (2020). Üretken Liderlik Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 887-903. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019052441

Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği

Tüysüz, H. (2021). Eğitim yöneticilerinin yenilikçi iş davranışları ile örgütsel destek algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(232), 7-32.

Yükseköğretim Kültürü Ölçeği

Karsantık, İ., ve Çeti̇n, M. (2020). Yükseköğretim Kültürü Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 258-281. doi: 10.21764/ maeuefd.607973

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi