TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Enneagram Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 128 Kişilik ve Benlik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Subaş, A ve Çetin, M. (2017) Enneagram Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması
Sosyal Bilimler Dergis, 4 (11), 160-181.


Geliştiren/Uyarlayan
Abdurrahman Subaş, Münevver Çetin


Yıl
2017


Kaynak Adı
Enneagram Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması


Dergi
Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
4


Sayı
11


Sayfa Aralığı
160-181


Link:
http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3478&Detay=Ozet


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3478


Sorumlu Yazar
Abdurrahman SUBAŞ


İletişim
abdurrahmansubas@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Enneagram dokuz kişilik tipinin tespiti


Alt Boyutlar
Tip 1 Mükemmeliyetçi, Tip 2 Yardımcı, Tip 3 Başaran, Tip 4 Özgün, Tip 5 Gözlemci, Tip 6 Sorgulayan, Tip 7 Maceracı, Tip 8 Reis, Tip 9 Uzlaşmacı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Maddeler, faktör numarası, enneagram tip numarası ve enneagram tip adı aşağıdaki gibidir.
M09, M27, M18: F1, Tip 9, Uzlaşmacı;
M03, M12, M21: F2, Tip 3, Başaran;
M11, M20, M02: F3, Tip 2, Yardımcı;
M25, M16, M07: F4, Tip 7, Maceracı;
M01, M19, M10: F5, Tip 1, Mükemmeliyetçi;
M22, M13, M04: F6, Tip 4, Özgün;
M14, M05, M23: F7, Tip 5, Gözlemci;
M24, M06, M15: F8, Tip 6, Sorgulayan;
M08, M17, M26: F9, Tip 8, Reis.


Kimlere Uygulanabilir
16 Yaş Üstü Bireyler


Derecelendirme
0: Beni hiç anlatmıyor, 1: "Bir kısmı" beni anlatıyor, 2:"Geneli" beni anlatıyor ve 3: "Tamamı" beni anlatıyor


Ölçek Puanlaması

Her bir tip ölçekten 0 ile 9 arasında puan alabilmektedir. Ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

M09, M27, M18 nolu maddeler 1. faktörde, M03, M12, M21 nolu maddeler 2. faktörde, M11, M20, M02 nolu maddeler 3. faktörde, M25, M16, M07 nolu maddeler 4. faktörde, M01, M19, M10 nolu maddeler 5. faktörde, M22, M13, M04 nolu maddeler 6. faktörde, M14, M05, M23 nolu maddeler 7. faktörde, M24, M06, M15 nolu maddeler 8. faktörde, M08, M17, M26 nolu maddeler 9. faktörde yer almaktadır.
Kişinin toplam puanı hangi tipte en yüksek ise, enneagram kişilik tipi odur.


Geçerlik

Ölçek p< 0,001 düzeyinde anlamlı madde ayırdedicilik özelliğine; p<0.001 düzeyinde anlamlı madde toplam korelasyonuna sahiptir. 27 madde ile yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, KMO= 0,844 örneklem yeterliliğine sahip olan ölçek, 9 faktörde aldığı toplam 19,952 faktör yükü ile toplam varyansın % 73,899’unu açıklamaktadır.
Ölçek modeli DFA ile de sınanmış ve p değeri=0,000; χ2/df=1,41; RMSEA=0,045, SRMR=0,028, NFI=0,849; CFI =0,949; GFI=0,875 ve AGFI=0,836 değerleri ile sınanan modelin uyum göstergelerinin yeterli referans aralıklarına sahip olduğu tespit edilmiştir


Güvenirlik

Ölçeğin 27 maddesinin cronbach’s alfa değeri 0,901; guttman güvenirlik katsayısı 0,915; Spearman brovn katsayısı ise 0,91’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi