TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Halil Ekşi

Halil Ekşi

TOAD’ın kurucusu ve sahibi olan yazar, 1970 Rize-İkizdere doğumludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra,1987 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1996 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yaptıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiştir. 1998 yılında yüksek lisansı, 2001 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2005 yılı sonunda ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006-2011 yılları arasında doçent olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren profesör unvanı elde eden yazar, hâlihazırda aynı üniversitede öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Özel çalışma alanı ise psikolojik perspektiften ahlâk/moral gelişimi, araştırma yöntemleri ve eğitimi ile manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlıktır.

94 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ruls-6 Yalnızlık Ölçeği (6 Maddelik Kısa Formu)

Inanç, A., & Eksi, H. (2022). Adaptation of RULS-6 loneliness scale (6-item short form) into Turkish: A validity and reliability study. Contemporary Educational Researches Journal, 12(4), 197–203. https://doi.org/10.18844/cerj.v12i4.7466

Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi

Ekşi, H., Tuncer, E. ve Avcu, A. (2018, Mayıs). Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi'nde sunulan bildiri, İstanbul.

Sosyal Etki Ölçeği

Eksi, F., Okan, N., Yilmazturk, M., & Eksi, H. (2021). Sosyal Etki Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik yönden incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41, 153–173. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0091

Sosyal Medya Kullanım Motivasyonu Ölçeği

Kışlak-Sancak, T. ve Ekşi, H. (2022, 19-20 Kasım). Ergenler için geliştirilen sosyal medya kullanım motivasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması [Bildiri]. Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Kıbrıs.

Sosyal Medya Öğrenme Ölçeği

Ekşi, H. ve Aslan, B. H. (2023, 8-9 Temmuz). Sosyal Medya Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye.

Spiritüel İyi Oluş Ölçeği

Ekşi, H., & Kardaş, S. (2017). Spiritual well-being: Scale development and validation. Spiritual Psychology and Counseling, 2, 73–88. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2017.1.0022

Stresli Yaşam Deneyimlerinin Entegrasyonu Ölçeği-Kısa Form

Ekşi, H. ve Erdoğan, Ö. (2023, 17-18 Haziran). Stresli yaşam deneyimlerinin entegrasyonu ölçeği-kısa form: Türkçeye uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. 5. Uluslararası Marmara Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Okan, N. (2021). Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 687-699. https://doi.org/10.18069/firatsbed.822736

Türkçe Romantik İlişkilerde Benlik Değişimi Ölçeği (TRİBDÖ)

Dincer, D., Eksi, H., & Aron, A. (2018). Two new scales in the field of couples and marriage counseling: The inclusion of other in the self scale and Turkish self-change in romantic relationships scale. SHS Web of Conferences, 48.

Uyum Ölçeği-Üniversite Formu

Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2003). Uyum Ölçeği – Üniversite Formu’ nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 49-64.

Varoluşsal Endişe Ölçeği

Ümmet, D., Ekşi, H., Özkapu, Y., & Ekşi, F. (2018). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A study of validity and reliability. Research and Development on Social Sciences, 423-429.

Varoluşsal Şükür Ölçeği

Çanakçı, H., & Ekşi, H.(2022). Adapting the Existential Gratitude Scale to Turkish: A Measure of Gratitude in Painful Times. Spiritual Psychology and Counseling, 7(1), 23-36.

Yakın İlişkilerde Yalnızlık Ölçeği

Ekşi, H. & Kısrık, S. (2023). Adaption of the Loneliness in Intimate Relationships Scale (LIRS) to Turkish. Research on Education and Psychology (REP), 7(3), 545-557.

Yaşam Etkililiği Ölçeği

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Sancar, D. (2018). A convenient measure for psychoeducational effectiveness studies: the Psychometric properties of Life Effectiveness Questionnaire [Psikoeğitim etkililiği incelemeleri için elverişli bir araç: Yaşam Etkililiği Ölçeği’nin psikometrik özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 488-491). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Yaşam Sürdürebilirliği Envanteri

Burhan, S., Ekşi, H., Sayın, M. ve Ekşi, F. (2020, Eylül 10-13). Yaşam Sürdürebilirliği Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Bildiri sunumu]. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye.

Yaşanılan Yer Algısı Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, H. (2017, Mayıs). Sinop’ta huzur ve mutluluk: İnsanın yaşadığı yeri nasıl algıladığı huzuru ve mutluluğu ile ilişkili midir? 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde sunulan bildiri, Üsküdar Üniversitesi, 12-14 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği

Akıncı, T. ve Ekşi, H. (2017). Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği geliştirilmesi.Route Educational and Social Science Journal, 4 (7), 294-312.

Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği

Akıncı, T. (2017). Lise öğretmenlerinin yönetici ruhsal liderlik algılarının öğretmenlik liderliğine ve öz-yetkinliklerine olan etkisi (Doktora tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeği

Parlar, H., Çavuş, M., Levent, F. ve Ekşi, H. (2010). Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması.Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 177-205.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi