TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 650 Beslenme ve Diyetetik

45 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

14 Maddeli Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği

Bekar, C., Goktas, Z. (2023). Validation of the 14-item mediterranean diet adherence screener. Clinical Nutrition ESPEN, 53, 238-243. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.12.026

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeği

Şahingöz, S. A., Özgen, L., & Yalçın, E. (2019). Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeğinin (Mediterranean Diet Quality-KIDMED) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. In Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, (pp. 1078-1088). Malatya Turgut Ozal University Scientific Publication.

Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği

Özkan Pehlivanoğlu, E.F., Balcıoğlu, H., Ünlüoğlu, İ. (2020). Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi, 42(2), 160-164.

Beden, Yeme, Egzersiz Kıyaslama Ölçeği

Comert,T.K., Türker, D., Uğurlu, M., Adigüzel, K.T., Saunders, J.F., Fitzsimmons-Craft, E. (2023). Validity and reliability of the Turkish Version of the Body, Eating, and Exercise Comparison Orientation Measure in Turkish Female University Students. Asian Pac. J. Health Sci., 10(2), 22-26.

Besin Neofobisi Ölçeği

Duman, E., Akçil-Ok, M. ve Keser, A. (2020). Besin Neofobisi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 157-161 . https://doi.org/10.30934/kusbed.643038

Beslenme Tüketim Sıklıkları Değişim Ölçeği

Başaran, B. & Pekmezci Purut, H. (2022). Nutrition Consumption Frequencies Scale of Change: Validity and Reliability Study. Black Sea Journal of Health Science, 5(1), 9-17. DOI: 10.19127/bshealthscience.970359

Beslenme Tutum Ölçeği

Çelik Kayapınar F., & Savaş B. (2019). Nutrition Attitude Scale (NAS): Validity and Reliability Study. In N. Lukpanovna Shapekova, B. Ak, and A.E. Esatoğlu Innovations in Health Sciences (pp. 567-572). Cambridge Scholars Publishing

Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği

Kürtüncü, M., ve Arslan, N. (2020). Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 267-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.669779

Çok Boyutlu Vücut Ağırlığı Kontrol Odağı Ölçeği

Kahraman, C. Ş., & Ayhan, N. Y. (2022). Investigation of the psychometric properties of the Turkish version Multidimensional Weight Locus of Control Scale (T-MWLCS) in individuals with different body mass index. Eating and weight disorders : EWD, 27(5), 1847–1854. https://doi.org/10.1007/s40519-021-01328-9  

Çölyak Hastalığı Besin Tutum ve Davranışları Ölçeği

Toruş, R. , Ede, G. , Serin, Y. ve Tayhan, F. (2023). Çölyak Hastalığı Besin Tutum ve Davranışları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 83-93 . https://doi.org/10.53493/avrasyasbd.1338611

Diyabet Farkındalık ve Kabul Ölçeği

Atik, d., İnel Manav, A. and Keşer, E. (2022). A scale development study: Diabetes Awareness and Acceptance Scale. Diabetes Stoffw Herz, 31, 152-158

Diyabet Öz Yönetim Skalası (DÖYS)

Eroğlu, N., Sabuncu, N. (2019). Diyabet Öz Yönetim Skalası’nın (DÖYS) Türk toplumuna uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(3), 1-6.

Diyabette Niyet, Tutum ve Davranış Ölçeği

Güven Dinmez, S. ve Eroğlu, K. (2022). Gestasyonel diyabetli gebeler için ‘‘Diyabette Niyet, Tutum ve Davranış Ölçeği’’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 4(1), 30-41. https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1058760

Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği

Hamurcu, P., Şahin, İ.N., Batar, N., Çelik, A. (2023). Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Osmangazi Tıp Dergisi, 45(2), 151-160.

Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği

Hamurcu, P., Şahin, İ. N., Batar, N., & Çelik, A. (2023). Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Osmangazi Tıp Dergisi, 45 (2), 151-160.  Doi: 10.20515/otd.1176057

Dört Faktörlü Yeme Farkındalığı Ölçeği

Hamurcu, P., Köse, G., Şahin, İ. N., ve Çelik, A. (2023). Dört Faktörlü Yeme Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 8(2). DOI: 10.5336/healthsci.2022-93286

E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Onbaşı, Ö., Türker, P.F. (2023). E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 51 (2), 24-33. Doi: 10.33076/2023.BDD.1728

E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Karahan Yilmaz, S., Eskici, G., Sarac, O.E. (2023). Validity-reliability of the e-Healthy Diet Literacy Scale in Turkish adults. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 15(3), 1-13. https://doi.org/10.29359/BJHPA.15.3.09

Evde Sağlıklı Beslenme Önündeki Engeller Ölçeği

Güzel, A., Üner, S., Ünlü, H. K., Yardım, M. S., Aslan, U. E., Araz, Ö., Bilir, N., Huang, T. ve Özcebe, H. (2020). Evde sağlıklı beslenme önündeki engeller ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 18(2), 141-154. https://doi.org/10.20518/tjph.605446

Genel ve Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği

Altınok, Ö. ve Güvenç, H. (2022). Genel ve Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği Türkçe formu: Lise ve üniversite öğrencileri için geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(3), 701-715 . https://doi.org/10.21020/husbfd.1095910

Gıda Güvenliğinde Sosyal İstenirlik Ölçeği

Güzeller ,C. Kızılcalıoğlu, G. (2020).Gıda güvenliğinde sosyal istenirlik ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2869 – 2882. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.742

Gıda Tiksinme Ölçeği/Food Disgust Scale

Songür-Bozdağ, A. N., Demir, G., & Çakıroğlu, F. P. (2023). Reliability and validity of The Turkish version of The Food Disgust Scale. Konuralp Medical Journal, 15 (2), 203-209. DOI: 10.18521/ktd.1160362

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Demir, G., Özer, A. (2022). Development and validation of Food and Nutrition Literacy Instrument in young people, Turkey. Progress in Nutrition, 24(4), e2022133. DOI: 10.23751/pn.v24i4.13051

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi