TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 650 Beslenme ve Diyetetik

27 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

14 Maddeli Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği

Bekar, C., Goktas, Z. (2023). Validation of the 14-item mediterranean diet adherence screener. Clinical Nutrition ESPEN, 53, 238-243. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.12.026

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeği

Şahingöz, S. A., Özgen, L., & Yalçın, E. (2019). Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeğinin (Mediterranean Diet Quality-KIDMED) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. In Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, (pp. 1078-1088). Malatya Turgut Ozal University Scientific Publication.

Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği

Özkan Pehlivanoğlu, E.F., Balcıoğlu, H., Ünlüoğlu, İ. (2020). Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi, 42(2), 160-164.

Besin Neofobisi Ölçeği

Duman, E., Akçil-Ok, M. ve Keser, A. (2020). Besin Neofobisi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 157-161 . https://doi.org/10.30934/kusbed.643038

Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği

Kürtüncü, M., ve Arslan, N. (2020). Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 267-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.669779

Diyabet Farkındalık ve Kabul Ölçeği

Atik, d., İnel Manav, A. and Keşer, E. (2022). A scale development study: Diabetes Awareness and Acceptance Scale. Diabetes Stoffw Herz, 31, 152-158

Diyabet Öz Yönetim Skalası (DÖYS)

Eroğlu, N., Sabuncu, N. (2019). Diyabet Öz Yönetim Skalası’nın (DÖYS) Türk toplumuna uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 1(3), 1-6.

Diyabette Niyet, Tutum ve Davranış Ölçeği

Güven Dinmez, S. ve Eroğlu, K. (2022). Gestasyonel diyabetli gebeler için ‘‘Diyabette Niyet, Tutum ve Davranış Ölçeği’’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 4(1), 30-41. https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1058760

Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği

Hamurcu, P., Şahin, İ.N., Batar, N., Çelik, A. (2023). Diyet Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Osmangazi Tıp Dergisi, 45(2), 151-160.

Evde Sağlıklı Beslenme Önündeki Engeller Ölçeği

Güzel, A., Üner, S., Ünlü, H. K., Yardım, M. S., Aslan, U. E., Araz, Ö., Bilir, N., Huang, T. ve Özcebe, H. (2020). Evde sağlıklı beslenme önündeki engeller ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 18(2), 141-154. https://doi.org/10.20518/tjph.605446

Genel ve Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği

Altınok, Ö. ve Güvenç, H. (2022). Genel ve Sporcu Beslenme Bilgisi Ölçeği Türkçe formu: Lise ve üniversite öğrencileri için geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(3), 701-715 . https://doi.org/10.21020/husbfd.1095910

Gıda Güvenliğinde Sosyal İstenirlik Ölçeği

Güzeller ,C. Kızılcalıoğlu, G. (2020).Gıda güvenliğinde sosyal istenirlik ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması . Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2869 – 2882. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.742

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Demir, G., Özer, A. (2022). Development and validation of Food and Nutrition Literacy Instrument in young people, Turkey. Progress in Nutrition, 24(4), e2022133. DOI: 10.23751/pn.v24i4.13051

Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği

Demir, G., Özer, A. (2022). Development and validation of Food and Nutrition Literacy Instrument in young people, Turkey. Progress in Nutrition, 24 (4), e2022133. Doi: 10.23751/pn.v24i4.13051

Hipoglisemi Tutum ve Davranış Ölçeği

İnkaya, B. ve Düzalan, Ö. B. (2022). Hipoglisemi tutum ve davranış ölçeğinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 16(2), 247-254. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.992579

Kalp Yetersizliğinde Beslenme Davranışları Ölçeği

Boy, Y., & Enç, N. (2022). A scale development study for evaluating the dietary behaviors of patients with heart failure. Heart & Lung, 53(36), 61-66. Doi: 10.1016/j.hrtlng.2022.01.017

Preterm Oral Beslenmeye Hazır Bulunuşluk Değerlendirme Ölçeği

Çamur Z, Çetinkaya B (2021). The Validity And Reliability Study Of The Turkish Version Of The Preterm Oral Feeding Readiness Assessment Scale (T-Pofras). The Journal Of Pediatric Research, 8(3), 225 – 232.  10.4274/jpr.galenos.2020.35682

Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Korkmaz, M., Yıldırım, Ö. Ö., Eren, D. Ç., & Avci, İ. A. (2022). Turkish validity and reliability study of the healthcare professionals Cultural Competence Scale. Journal of Nursology, 25(4), 217-223. Doi: 10.5152/JANHS.2022.999534.

Sağlıklı Yaşam Tarzına Ulaşma Eğilimi Ölçeği

KES D, ŞAHİN F, SEVENCAN N (2021). Sağlıklı yaşam tarzına ulaşma eğilimi ölçeği\’nin türkçeye uyarlaması ve psikometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 12(28), 88 – 93.

Subjektif Sağlık Şikayetleri

Kalaycıoğlu, O., Demir, G., Tokur-Kesgin, M. (2022).  Reliability and validity of the Turkish version of the Subjective Health Complaints Inventory (Subjektif Sağlık Şikayetleri Envanterinin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliliği). Cukurova Medical Journal, 47(1), 366-376. https://doi.org/10.17826/cumj.1035899

Susuzluk Rahatsızlığı Ölçeği

Çiftçi, B., Yıldız, G. N., Avşar, G., Köse, S., Aydın, E., Doğan, S., & Çelik, Ş. (2023). Development of the Thirst Discomfort Scale: A validity and reliability study. American Journal of Critical Care, 32(3), 176-183. https://doi.org/10.4037/ajcc2023954

WHO-5 İyilik Durumu İndeksi

Eser, E., Çevik, C., Baydur, H., Güneş, S., Esgin, T. A., Öztekin, Ç. S., … & Özyurt, B. (2019). Reliability and validity of the Turkish version of the WHO-5, in adults and older adults for its use in primary care settings. Primary health care research & development, 20(e100), 1-7. https://doi.org/10.1017/S1463423619000343

Yaşlılar için Beslenme Formu (NUFFE-TR)

Kamarlı-Altun, H., Suna, G., & Ciftci, S. (2022). Turkish adaptation of Nutritional Form for the Elderly: A methodological study. Turkiye Klinikleri J Health Sci, 7(4), 1135-42. DOI: 10.5336/healthsci.2022-91423

Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği – Kısa Formu

Esin, K. ve Ayyıldız, F. (2022). Validity and reliability of the Turkish version of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q-13): Short-form of EDE-Q. Journal of Eating Disorders, 10 (1), 1-9.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi