TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 640 Hemşirelik

504 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sağlıklı Yaşam Tarama Aracı

Savaş, M., Ödek, Ö., & Zincir, H. (2023). The Turkish Validity and Reliability Study of the Healthy Lifestyle Screening Scale. Journal of Nursing Measurement. https://doi.org/10.1891/JNM-2021-0085

Salford-Scott Hemşirelik Değerleri Ölçeği

Ulusoy, H., Güler, G., Yıldırım, G., Demir, E. (2018). Reliability and validity of the Salford-Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish. Nursing Ethics, 25(1), 80-91. Doi: 10.1177/0969733016642626

Salgın Değişim Eğrisi Ölçeği

Çakı, B., Güngörmüş, Z. ve Kuşlu, S. (2022). Development of the Outbreak Change Curve Scale: Validity and reliability. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 10-23. DOI: 10.53493/avrasyasbd.976276

Salgın Hastalık Belirsizlik Ölçeği

Çal, A., Avci, İlknur, A. A., & Yıldız, M. K. (2022). The development of the Fear of COVID-19 Pandemic Scale and the Pandemic Uncertainty Scale. Journal of Nursology, 25(3), 138-146. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.927898

Salgına Bağlı Kapanma Yorgunluk Ölçeği

Genç, F., Yıldız S. & Bilgili (2022). Salgına bağlı kapanma yorgunluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerin incelenmesi. Nobel Medicus, 18(2), 116-124.

Scopa Uyku Ölçeği

Sönmez, N. (2018). Scopa uyku ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Sedasyon Değerlendirme Ölçeği

Akın-Korhan, E., Khorshid, L ., Uyar, M. ve Çankaya, G. (2013). Amerikan yoğun bakım hemşireler birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(1), 40-48.

Sedasyon Uygulama Ölçeği

Akın Korhan, E. , Çevik, K. , Hakverdioğlu Yönt, G. , Bozkurt,, G. & Özlem,, M. (2019). Sedasyon uygulama ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4(3) , 91-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/51136/666461

Servikal Displazi Distres Anketi

Yılmaz, B., Pek, E., Alan, H., Oskay, Ü. (2023). Cervical Dysplasia Distress Questionnaire: Turkish validity and reliability study. Women & Health, 1 (1), 1-10.

Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutum Ölçeği

Özmen, D.(2004). Sağlık inanç Modeli yaklaşımı ile Servikal Kanserin erken tanısına ilişkin tutumlara yönelik ölçek çalışması. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Servis Sorumlu Hemşiresi Yönetsel Yeterlik Değerlendirme Ölçeği

Sökmen, S. (2005). İstanbul'daki kamu hastanelerinde görevli alt kademe yönetici hemşirelerin eğitim ihtiyacının analizi ve bir yönetici eğitim programı önerisi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Siber Cinsel Şiddet Ölçeği

Taşkın Ş., Nacar G., Timur Taşhan S. (2023). Siber Cinsel Şiddet Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. The Journal of World Women Studies, 8 (2), 171-178.http://doi.org/10.5281/zenodo.8429938

Sigarayı Bırakma Niyeti Ölçeği

Söyler, S. (2022). Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık İnancı ve Sağlık Arama Davranışının Sigarayı Bırakma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Tez No. 771426) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Soğuk Tahammülsüzlüğü Şiddeti Anketi

Töre, N.G., Sarı, F., Tuna, Z. ve Oskay, D. (2017). Soğuk Tahammülsüzlüğü Şiddeti Anketi'nin Türkçe Versiyonu'nun (CISS-T) skleroderma hastalarında geçerliliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.370). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeği

Ok, E. ve Kutlu F. Y. (2019). Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 427-437. doi: 10.31067/0.2019.129

Sonuç Kriterlerini Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, C. (1997). Pnömonisi olan çocuğun bakımı konusunda geliştirilen bakım standardının bakım kalitesine etkisi (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Standart Önlemlere Uyum Ölçeği

Samur, M., Seren Intepeler, S., & Lam, S. C. (2020). Adaptation and validation of the Compliance with Standard Precautions Scale amongst nurses in Turkey. International Journal of Nursing Practice, e12839. https://doi.org/10.1111/ijn.12839

Stoma Bakım Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı

İncesu, O., Ulupınar, S. (2022). Stoma Bakım Becerisine Yönelik Bir Ölçme Aracı geliştirme: Dereceli puanlama anahtarı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 5(2), 149-157. http://dx.doi.org/10.38108/ouhcd.915456

Stoma Öz-Yeterlik Ölçeği

Karaçay, P., Toğluk Yigitoglu, E., & Karadağ, A. (2020). The validity and reliability of the Stoma Self‐Efficacy Scale: A methodological study. International Journal of Nursing Practice, e12840.

Subjektif Sağlık Şikayetleri

Kalaycıoğlu, O., Demir, G., Tokur-Kesgin, M. (2022).  Reliability and validity of the Turkish version of the Subjective Health Complaints Inventory (Subjektif Sağlık Şikayetleri Envanterinin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliliği). Cukurova Medical Journal, 47(1), 366-376. https://doi.org/10.17826/cumj.1035899

Susuzluk Rahatsızlığı Ölçeği

Çiftçi, B., Yıldız, G. N., Avşar, G., Köse, S., Aydın, E., Doğan, S., & Çelik, Ş. (2023). Development of the Thirst Discomfort Scale: A validity and reliability study. American Journal of Critical Care, 32(3), 176-183. https://doi.org/10.4037/ajcc2023954

Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Davranışları Ölçeği (TBGDÖ)

Arslan, N., Kürtüncü M. (2022). Bebek liderliğinde beslenme ve geleneksel tamamlayıcı beslenme eğitiminin bebek gelişimine etkisi/ The effect of baby-led weaning and traditional complementary feeding education on infant development (Tez No. 750128) [Doktora tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tanatofobi Ölçeği

Yıldız, Z. (2019). Tanatofobi Ölçeği'nin Türkçe formunun hemşirelerde geçerlik ve güvenilirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul.

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu

Uslu E., Kendirkıran, G., Bilgin, M. ve PolatT, M. (2023). Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu’nun Türkçe Geçerliği ve Güvenirliği: Metodolojik Çalışma. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 15  (2), 499-507. https://doi.org/10.5336/nurses.2022-94833

Terminal Dönem Kanserli Hasta Bakım Güçlükleri Anketi

Onan - Gökçe, N. (2001). Terminal dönemdeki kanser hastalarına bakım veren hemşirelerin karşılaştıkları güçlükler ve başa çıkma yolları (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi