TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 640 Hemşirelik

558 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Orta Yaş Kadınlar İçin Yaşlanma Anksiyetesi Ölçeği

Daşıkan, Z., Paker, S., Altıntaş, R. Y., Kazankaya, F., & Bakır, S. (2022). Validity and reliability study of the Turkish version of the Aging Anxiety Scale for Middle‐Aged Women. Perspectives in Psychiatric Care, 58(4), 2918-2926. https://doi.org/10.1111/ppc.13141

Osteoporoz Bilgi Testi

Kılıç, D. ve Erci, B. (2004). Osteoporoz Sağlık Ölçeği, Osteoporoz Öz etkililik-yeterlik Çlçeği ve Osteoporoz Bilgi Testinin geçerlilik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 7(2), 89-102.

Osteoporoz Bilgi Testi

Kılıç, D. (2003). Premenopozal dönemdeki kadınlara verilen eğitimin osteoporoza ilişkin sağlık inançları ve bilgi düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Osteoporoz Sağlık İnanç Ölçeği

Kılıç, D. ve Erci, B. (2004). Osteoporoz Sağlık Ölçeği, Osteoporoz Öz etkililik-yeterlik Ölçeği ve Osteoporoz Bilgi Testinin geçerlilik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 7(2), 89-102.

Over Kanseri Farkındalık Ölçeği

Evgin, H. (2020). Over Kanseri Farkındalık Ölçeği (Ovarian Cancer Awareness Measure)'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Oyun Deneyimi Ölçeği

Arıkan-Dönmez, A., Çalık, A., Kabal, M. G., & Kapucu, S. (2024). Oyun Deneyimi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-7. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.1319460

Öz Bakım Envanteri

Beyazgül, B., Acar, U., Şahin, A., & Koruk, İ. (2024). Öz Bakım Envanteri’nin Türkçe Geçerliği ve Güvenirliği. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 61-66. https://doi.org/10.35440/hutfd.1429054

Öz-Bakım Gücü Ölçeği

Ören, B. & Enç, N. (2014). Development and psychometric testing of the self-care agency scale for patients undergoing long-term dialysis in Turkey. Journal of Renal Care 40(4), 266–273.

Öz-Belirleme Kuramına Dayalı Emzirme Motivasyonu Ölçeği

Mizrak Sahin, B., Ozerdogan, N., Ozdamar, K., & Gursoy, E. (2019). Factors affecting breastfeeding motivation in primiparious mothers: An application of breastfeeding motivation scale based on self-determination theory. Health Care for Women International, 40(6), 637-652. https://doi.org/10.1080/07399332.2018.1526289

Öz-Yeterlik İçin Semptom Yönetim Ölçeği

Özel, F., Özkaraman, A.,& Şenuzun Aykar, F. (2017). Öz-Yeterlik İçin Semptom Yönetim Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 895). 29 Haziran-1 Temmuz 2017. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Palyatif Bakım Sonuç Ölçeği

Kocatepe, V., Kayıkçı, E.E., Saygılı, Ü., Yıldırım, D., Can, G., Örnek, G.(2020). The Palliative Care Outcome Scale: Turkish Validity and Reliability Study.Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing. 7:196-202.

Palyatif Performans Ölçeği

Oğuz, G., Şenel, G., Koçak, N. & Karaca, Ş.(2021). The Turkish  Validity and Reliability Study of Palliative Performance Scale. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing,  8 (4), 413-418. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon-2111

Pandemilerde Hemşirelerin Karşılaştığı Güçlükler Ölçeği (PHKZÖ)

Kuşcu Karatepe, H. , Öztürk Yıldırım, T. & Tiryaki Şen, H. (2022). What Do Nurses Experience in Pandemics? A Scale Development Study. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 440-457 . DOI: 10.38079/igusabder.1056082

Pediatri Hemşireleri İçin Moral Distres Revize-Ölçeği

Kovancı, M.S. (2020). Pediatri hemşireleri için Moral Distres Revize-Ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi].Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Pediatri Hemşirelerinde Dikkat Dağıtma Becerisi Ölçeği

Özdemir, S. ve Elmaoğlu, E. (2023). Pediatri Hemşirelerinde Dikkat Dağıtma Becerisi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 10(3), 230-236.

Pediatri Hemşirelerinin rolleri ve Fonksiyonları Ölçeği

Yüzer, S., Alıcı, D., & Yiğit, R. (2008). Pediatri hemşirelerinin rolleri ve fonksiyonları ölçeğinin uygulanmasının geliştirilmesi: güvenirliği ve geçerliliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 19-29.

Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı

Arslan, S., Konuk-Şener, D. ve Cangür, Ş. (2018). Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının geçerlik ve güvenirliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 61-66.

Pediatrik Ağrı Bilgi ve Tutum Ölçeği

Ülgen, H. (2019). Ağrı yönetimi eğitiminin pediatri hemşirelerinin ağrıya yönelik bilgi ve tutumlarına etkisi. ( Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Pediatrik Ağrı Bilgi ve Tutum Ölçeği

Ülgen, H. ve Güdücü-Tüfekçi, F. (2022). Pediatrik Ağrı Bilgi ve Tutum Ölçeği’ nin Türkçe uyarlaması; Metodolojik bir çalışma. YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(3), 258-267.

Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri Ölçeği

Kudubeş, A. A., Semerci, R., Özbay, S. Ç., Ay, A., & Boztepe, H. (2023). Development and psychometric analysis of a Pediatric Oncology Nurses’ Educational Needs Scale. Pediatric Blood & Cancer, 70 (5), e30285. Doi: 10.1002/pbc.30285

Pelvik Organ Prolapsus Hayat Kalitesi Ölçeği

Tosunoğlu, D. (2010). 40 yaş üstü kadınlarda pelvik organ prolapsusu sıklığı ve hayat kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Akik, B. K., & Batigun, A. D. (2020). Perinatal Post Traumatic Stress Disorder Questionnaire-II (PPQ-II): Adaptation, validity, and reliability study. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33(4), 340-350. Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00102

Planlı Davranış Ölçeği

Iyigun, E., Tastan, S., Ayhan, H., Kose, G., & Acikel, C. (2016). Validity and reliability analysis of the Planned Behavior Theory scale related to the testicular self-examination in a Turkish context. Postgraduate Medicine, 128(5), 496-501. https://doi.org/10.1080/00325481.2016.1182872

Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeği

Derya-Taşçı, K. (2005). Postpartum kendini değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Prekonsepsiyonel Bilgi ve Tutum Ölçeği

Gokdemir, F., & Eryilmaz, G. (2022). Development and Psychometric Characteristics Evaluation of Preconception Knowledge and Attitude Scale. International Journal of Caring Sciences, 15(1), 273.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi