TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri

152 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Comparison of environmental attitudes of university students determined via the new environmental paradigm scale according to the students’ personal characteristics

ERKAL S, KILIÇ İ, ŞAHİN H (2012). Comparison of environmental attitudes of university students determined via the new environmental paradigm scale according to the students’ personal characteristics. Eurasian Journal of Educational Research, 12(49), 21 – 40.

Covid-19 Hijyen Ölçeği

Çiçek, B., Şahin, H., ve Erkal, S. (2020). Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 15(6), 339-350. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45906

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA)

Böyük, M. (2023). Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 129-144. http://dx.doi.org/10.46442/intjcss.1294385

Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeği

Yurdakal, İ., H. (2019).Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik geçerlik çalışması (DİKE).3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda sunulan bildiri (USEAS 2019). Muğla, Türkiye.

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Duygusal Şiddete Maruz Kalma Ölçeği

Eskici, M., & Tinkir, N. S. (2019). Exposure to Emotional Violence: Relationship between University Students according to their Demographic Characteristics. Pedagogical Research, 4(1), em0026.

Ekolojik Ayak İzini Azaltma Farkındalık Ölçeği

Tekindal, M. A., Zabzun, G., Özel, Z., Demirsöz, M. & Tekindal, M. (2021). Awareness Scale for Reducing Ecological Footprint: A validity and reliability study. European Journal of Science and Technology, (27), 439-445.

Erkeğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Yelegen, G., Karataş, Y., Eren Bana, P. ve Ünal, M. (2022). Erkeğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 73-88. https://doi.org/10.35375/sayod.1018381

Erteleme Eğilimleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Kaplan, Z.H. (2023) .Erteleme Eğilimleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. N. Akhmetov (Ed.), 4. Başkent International Conference On Multidisciplinary  Studies içinde (s.1598- 1607). Iksad Global.

Farklılıkları Kabul Ölçeği

Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057. doi: 10.26466/opus.557240

Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği

Karamustafa, K., Birdir, K. ve Kılıçhan, R. (2016). Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi/Journal of Consumer and Consumption Research, 8(2), 29-69.

Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanteri

Ayran, G., Köse, S., & Turan-Aydın, E. (2023). Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanterinin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karya Journal of Health Science, 4 (1), 11-18. https://doi.org/10.52831/kjhs.1171554

Genel Afet Hazırlık İnanç Ölçeği

Inal, E., Altintas, K. H., & Dogan, N. (2018). The development of a General Disaster Preparedness Belief Scale using the health belief model as a theoretical framework. International Journal of Assessment Tools in Education, 5, 146-158. doi: 10.21449/ijate.366825

Girişimci Liderlik Ölçeği

Bekmezci, M, Saygın, M. ve Orçanlı, K. (2021). Girişimci liderlik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve girişimci liderliğin bireysel performansa etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, (39), 249-274. https://doi.org/10.17134/khosbd.913791

Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği

Günay, G., Ersoy, A.F., Aydıner Boylu, A. ve Kılıç, C. (2019), Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirliği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1827-1843. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230

Görgü Kurallarına Yönelik Tutum Ölçeği (Attitude towards the Rules of Etiquette)

Polatcan, F. (2018). Attitudes of students in secondary school towards the rules of etiquette: A study on development of a scale. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1760-1764.

Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kılıçoğlu, G., Karakuş, U., ve Öztürk, T. (2012). Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical For The Languages, 7(4), 2209-2224.

Hac Motivasyonları Ölçeği

Karaca, F. (2019). Hac Motivasyonları Ölçeği. Euroasia Journal of Sciences and Humanities, 6 (9), 28-32.

Hak Arama Tutum Ölçeği

Akçay, P. ve Güler, G. (2021). Hak Arama Tutum Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(2), 529-548. doi: 10.18039/ajesi.809356

Halkla İlişkiler Ölçeği

Kılıç, S. Z. (2006). Özel Türk ilköğretim okullarında halkla ilişkiler etkinliklerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hemşirelerde Sabır Ölçeği

Tezcan, İ.ve Yılmaz, N. (2020). Patience in Nurses: A Scale Development Study. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 22 (1-3) , 27-42.

İlahiyatçılar İçin Hadislere Yaklaşım Ölçeği

Horozcu, Ü. & Güşen, S. A. (2018). İlahiyatçılar için hadislere yaklaşım ölçeğinin (İHYÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması . İslami İlimler Dergisi , 13 (2) , 321-338 . DOI: 10.34082/islamiilimler.511598

İletişimci Biçimleri Ölçeği

Dursun, Ö. Ö. ve Aydın, C. H. (2014). İletişimci Biçimleri Ölçeğinin Türkçeye çevirisi, uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 263-286.

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Çoban-Ünal, G., ve Ergin, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online, 9(1), 188-202.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi