TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri

152 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İnovasyon Çiftustalığı

Açıkgöz, A. (2015). İnovasyon Çiftustalığı: Bir ölçek uyarlama çalışması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(2), 1-26.

İnsan Kaynakları Analitiği Olgunluğu Ölçeği

Özkanlı, FM & Gök, S. (2022).İnsan kaynakları analitiği olgunluğu ölçeği (ikaoö): bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi , 7 (2), 459-489 . https://doi.org/10.54452/jrb.1107177

İnsan Nüfus Artışı Ölçeği

Demirci, S. (2014). Sürdürülebilirlik çerçevesinde İnsan Nüfus Artışı Ölçeği'nin geliştirilmesi ve geçerliği (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İş-Aile Çatışması Ölçeği

Akın, A., Tunca, M.,& Bayrakdar, İ. (2017). İş-Aile Çatışması Ölçeği (IAÇÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu içinde (s.39- 44). Alanya: Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

İşyerinde Dışlanma Ölçeği

Karakiraz, A. , Uslu, O. & Özsoy, E. (2023). Turkish Adaptation Of The Workplace Ostracism Scale. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 9(2), 151-161. https://doi.org/10.30855/gjeb.2023.9.2.003

Kadınlara Yönelik Tutum Ölçeği

Ertuğrul, F. G. & Duyan, V. (2019). KADINLARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ – KISA SÜRÜMÜNÜN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI . Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 18-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbid/issue/46310/492454

Kamu Kurumlarında Sanal Kaytarma Ölçeği

Güler, A. & Günel, Y. (2022). Kamu kurumlarında sanal kaytarmaya yönelik bir ölçek geliştirme çalışması . İşletme Bilimi Dergisi , 10(2) , 247-274 . DOI: 10.22139/jobs.1147063

Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği

Tatar, A., Özüdoğru, M.,Uysal, A., ve Uyğur, G. (2017). A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kent Akademisi Dergisi, 10(32), 413-431.

Kısa Form 36 ve İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ören, B., Zengin, N., Dağcı, S. (2020). Quality of Life in Patients with Acute Stroke: Comparison Between the Short Form 36 and the Stroke-Specific Quality of Life Scale. Türk Nöroloji Dergisi, 26(4), 277 – 284. 10.4274/tnd.2020.12316

Kriptopara Yatırım Güveni Ölçeği

Özyeşil, M. & Tembelo, H. (2023). Developing A Cryptocurrency Investment Trust Scale: An application on Istanbul provincial health directorate employees . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8 (1), 122-128.

Kültürel Miras Farkındalık Ölçeği

Demir, Y. (2023). Kültürel Miras Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1) , 44-56.

Kur’an-ı Kerim’deki Mümin Tiplemeleri Çerçevesinde İslami Dindarlık Ölçeği

Kula, N. (2014). Kur’an-ı Kerim’deki Mümin Tiplemeleri Çerçevesinde İslami Dindarlık Ölçeği Oluşturma Üzerine Teorik Yaklaşım. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 219-252.

Küresel Vatandaşlık Ölçeği

Şahin, İ. F. (2014). Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eastern Geographical Review, 31, 207-218.

Küresel Vatandaşlık Ölçeği Kısa Formu

Gezer, M. ve İLHAN, M. (2023). Küresel Vatandaşlık Ölçeği-Kısa Formunun (GCS-SF) Türkçe’ye uyarlanması. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 10 (1), 135-147.

Lisansüstü Eğitimde Halkla İlişkiler Ölçeği

Görgülü, D. ve Erçetin, Ş.Ş. (2021). Lisansüstü Eğitimde Halkla İlişkiler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 869-882.

Lise Öğrencilerinde Din Dışı Yönelim ölçeği

Kandemir, Sibel . “Lise Öğrencilerinde Din Dışı Yönelim: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Eylül 2021): 230-256

Lise Öğrencilerinin Gözünden Okulun Anlamı Ölçeği (Meaning of School Scale [MoSS])

Toraman, Ç., & Korkmaz, G. (2023). What is the “Meaning of School” to High School Students? A Scale Development and Implementation Study Based on IRT and CTT. SAGE Open, 13 (3), 1-15. https://doi.org/10.1177/21582440231199054

Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)

Demir Erbil, D. ve Hazer, O. (2020). “Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması”. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(30): 399-410

Madde Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Kaylı, D. Ş., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales on Alcohol Use Disorder and Substance Use Disorder. Journal of ethnicity in substance abuse, 1-18.

Maddi Değerler Ölçeği

Anlı, G. (2020). Maddi Değerler Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 624-634.

Maddiyatçılık Ölçeği

Karabati, S., & Cemalcilar, Z. (2010). Values, materialism, and well-being: A study with Turkish university students. Journal of Economic Psychology, 31(4), 624-633. https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.04.007

Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği

Şimşek, K. Y. (2012). Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin Uyarlanması. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 14-37.

Mesleki Şüphecilik Ölçeği

Karahan, A. & Kaygusuzoğlu, M. (2021). Explanatory factö analysis on Hurtt’s proffessionel scepticism scale: The example of Türkey . İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 10(2) , 328-339 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss/issue/66371/983828

Michigan Yabancı Öğrenci Problem Envanteri

Kılıçlar, A., Sarı, Y. ve Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: Turizm öğrencileri örneği. Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi , 61, 157-172.

Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Demir, Ö. (2017).Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (22) , 130-154. https://doi.org/10.20875/makusobed.307213

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi