TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 218 Kişilik Bozuklukları

41 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995; 51:768-774.

Beyaz Ayı Supresyon Envanteri

Ağargün, M.Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü.K., Kara,H. ve Özer, Ö.A. (2004). Beyaz Ayı Supresyon Envanteri’nin geçerlik ve güvenilirliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(4), 282-290.

Borderline Kişilik Envanteri

Aydemir, Ö., Demet, M. M., Danacı, A. E., Deveci, A., Taşkın, E. O., Mızrak, S., ... ve İçelli, İ. (2006). Borderline kişilik envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenirlik ve geçerliliği. Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 8(1), 6-10.

Borderline Kişilik Ölçeği (Türkçe BPQ)

Ceylan, V. (2017). Borderline kişilik ölçeği (Türkçe BPQ): Geçerlik,güvenirliği, faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği

Coşkun, F. (2020). Borderline kişilik özellikleri çocuk ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Tıpta uzmanlık tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Borderline Şiddet Değerlendirme Ölçeği (Türkçe BEST)

Akın, E. (2017). Borderline şiddet değerlendirme ölçeği Türkçe versiyonunun (Türkçe BEST) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği

Beşiroğlu, L., Ağargün, M. Y., Boysan, M., Güleç, M. ve Eryonucu, B. (2007). Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 197-205.

Coolidge Eksen II Envanteri Plus Türkçe Kısa Formu (DSM-5 Kişilik Bozuklukları)

Bilge,Y. (2018) A brief inventory for DSM-5 personality disorders: The development of Coolidge Axis II Inventory Plus Turkish-Short Form. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 2), 14-21. Turkish. doi:10.5455/apd.302642951

Dijital Bağımlılık Ölçeği (Dijitanaliz)

Dilci, T. (2019). A study on validity and reliability of Digital Addiction Scale for 19 years or older. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 32–39. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070105

DSM-5 Disosyatif Semptomlar Şiddet Ölçeği– Çocuk Formu

Yalın Sapmaz, Ş., Ergin, D., Şen Celasin, N., Özek Erkuran, H., Karaarslan, D., Öztekin, S., ... & Aydemir, Ö. (2017). Validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 Dissociative Symptoms Severity Scale–Child Form. Journal of Trauma & Dissociation, 18(4), 624-634. https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1252000

DSM-IV Disosiyatif Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-D)

Kundakçi, T., Şar, V., Kiziltan, E., Yargiç, I. L., & Tutkun, H. (2014). Reliability and validity of the Turkish version of the Structured Clinical Interview for DSM–IV Dissociative Disorders (SCID-D): A preliminary study. Journal of Trauma & Dissociation, 15(1), 24-34.

Düşünce Kontrol Ölçeği

Yorulmaz, O. ve Gençöz, T. (2008). Obsessif-Kompulsif Bozukluk Semptomların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Ölçeği ve Düşünceleri Kontrol Etme Ölçeği’nin Türk Örnekleminde İncelenmesi.Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 1-13.

Enneagram Tip ve Alt Tip Ölçeği

Yanartaş, Ö., Malakçıoğlu, C., Acarkan, İ., & Akça,E. (2022). Validity and reliability of Enneagram Personality Types and Subtypes Inventory in a Turkish sample. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 27(3), 248-259.

Ergen Disosiyatif Deneyim Ölçeği

Zoroglu, S. S., Sar, V., Tuzun, U., Tutkun, H., & Savas, H. A. (2002). Reliability and validity of the Turkish version of the Adolescent Dissociative Experiences Scale. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 56(5), 551-556.

Ergenler için Psikolojik Bozukluklar Envanteri

Bilge, Y. ve Bilge, Y. (2019). Ergenler için Psikolojik Bozukluklar Envanteri’nin (EPBE) revizyon çalışması-II: Kişilik bozuklukları formu ve kişilik bozuklukları görülme sıklığı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 22, 206-218. doi: 10.5505/kpd.2019.33154

Hemşirelik-Deliryum Tarama Ölçeği

Karataş, G., & Samancıoğlu, S. (2023). Validity and Reliability Study of Nursing-Delirium Screening Scale Turkish Version. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 918-929. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1228595

Hikikomori Öz Bildirimi için Uyarlanabilir Davranışlar Ölçeği

İlic, U. (2023). Hikikomori Öz Bildirimi için Uyarlanabilir Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Siirt Eğitim Dergisi, 3(1), 23-36. https://doi.org/10.58667/sedder.1291735

Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği

Maçkalı, Z., Tosun, A., Tosun, Ö. Ç., Hariri, A. G., Akkaya, C., İyidoğan, E., ve Yalçın, Ö. S. (2014). Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 1-9.

İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri

Yorulmaz, O. ve Gençöz, T. (2008). Obsessif-Kompulsif Bozukluk Semptomların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Ölçeği ve Düşünceleri Kontrol Etme Ölçeği’nin Türk Örnekleminde İncelenmesi.Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 1-13.

Karanlık Üçlü Ölçeği

Toplu Yaşlıoğlu, D., Atılgan, Ö. (2018). Karanlık Üçlü Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama, Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (3) , 725-739. https://doi.org/10.30798/makuiibf.435604

Kişilerde Tükenmişlik ile Kişilik Özellikleri Arasında Yoga’nın Aracılık Etkisi Ölçeği

Tetik Küçükelçi, D. (2021). Kişilerde Tükenmişlik ile Kişilik Özellikleri Arasında Yoga’nın Aracılık Etkisi . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (40) , 2450-2479 . DOI: 10.26466/opus.877462

Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları Ölçeği

Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin psikometrik özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327. doi: 10.5152/npa.2014.7056

Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutum Ölçeği

Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin psikometrik özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327. doi: 10.5152/npa.2014.7056

Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği

Aydemir, Ö. ve Uykur, B. (2012). Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe sürümünün Bipolar Bozuklukta güvenilirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(3), 193-200.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Erol, N. (1982). Ülkemizde psikiyatrik hastalarda Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin geçerlik araştırması. Türk Psikoloji Dergisi, 4 (14), 15-23.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi