TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Borderline Şiddet Değerlendirme Ölçeği (Türkçe BEST)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6xuuzAOnCzahPGUWXgF_xE9pcIx2AKkTamfhJol3HBQ4


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

20 Psikiyatri /Klinik Psikoloji » 218 Kişilik Bozuklukları


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Akın, E. (2017). Borderline şiddet değerlendirme ölçeği Türkçe versiyonunun (Türkçe BEST) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Ercan Akın


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Borderline şiddet değerlendirme ölçeği Türkçe versiyonunun (Türkçe BEST) geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Ercan Akın


Ölçülen Özellikler: Borderline Şiddet Değerlendirmesi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

15 maddeden oluşur.
Madde 7 Boşluk duygusu hissetmek.
Madde 12 Öfke patlamaları ya da ilişki sorunları, fiziksel kavgalar
ve mülklerin yıkımına yol açan öfke ile ilgili sorunlar.
Madde 10 Kasten kendinize zarar vermek için bir şey yapmak ya da
intihar girişiminde bulunmak.


Kimlere Uygulanabilir: Borderline Tanısı Konulmuş Kişiler


Derecelendirme: 5’ten (neredeyse her zaman), 1’e (neredeyse hiçbir zaman) doğru derecelendirilir.


Ölçek Puanlaması:

BEST ölçeğinin puanlaması yapılırken her bir alt ölçeğin toplam puanı hesaplanır. Alt ölçeklerden A (Duygu ve Düşünceler ve B’nin (Davranışlar–Olumsuz) puanları toplanır ve C (Davranışlar–Olumlu) alt ölçeğinden alınan toplam puan çıkartılır. Bir düzeltme faktörü olan 15; 12 (en iyi) ile 72 (en kötü) arasında puan alınabilen sonuca eklenir.


Geçerlik:

Türkçe BEST ölçeğinin alt ölçekleri ile Türkçe BPQ ve BPQ ölçeklerinin alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. BEST ölçeğinin Düşünceler ve Duygular alt ölçeği ile Olumsuz Davranışlar alt ölçeklerinin Türkçe BPQ ve BPQ ölçeklerinin bütün alt ölçekleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür.


Güvenirlik:

Türkçe BEST ölçeğinin iç tutarlılığı Cronbach Alfa Güverlik analizi tekniği ile hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Düşünceler ve Duygular, Olumsuz Davranışlar ve Olumlu davranışlar alt ölçeklerinin Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla 0.80, 0.65 ve 0.67 olarak bulunmuştur. Bütün ölçek için ise iç tutarlılık katsayısı 0.75’dir (Tablo 4). Türkçe BEST ölçeğinin tüm alt ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları tutarlı bulunmuştur. Yani Türkçe BEST ölçeğinin bütün alt ölçekleri için Cronbach alfa katsayısı 0.60’dan yüksek bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Borderline Evaluation of Severity over Time


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi