TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Borderline Kişilik Ölçeği (Türkçe BPQ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6x0S6pYBEO4ImeneqUcBCPKEmxmY9q4QjZoqqnaNCXbO


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

20 Psikiyatri /Klinik Psikoloji » 218 Kişilik Bozuklukları


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Ceylan, V. (2017). Borderline kişilik ölçeği (Türkçe BPQ): Geçerlik,güvenirliği, faktör yapısı (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Vedat Ceylan


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Borderline kişilik ölçeği (Türkçe BPQ): Geçerlik,güvenirliği, faktör yapısı


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Vedat Ceylan


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

65 maddeden oluşmaktadır.
13. Eğer dikkat etmezsem başkaları beni kullanmaya yada yönlendirmeye çalışır.


Kimlere Uygulanabilir: 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri


Ölçek Puanlaması:

BPQ ölçeği toplam 9 alt ölçekten oluşmaktadır. Puanlaması ise her alt ölçek için maddeler eklenerek yapılır. Toplam puan alt ölçeklerin toplamıdır. Tüm ölçekler içinde pozitif olarak puanlandırılan (D=1, Y=0) maddelerin altı çizilmemiş, negatif olarak puanlandırılan maddelerin altı çizilmiştir (D=0, Y=1).


Geçerlik:

Türkçe BPQ ile BEST (r=0.337, p<.0.01), Türkçe BPQ ile BDÖ (r=0.375, p<0.01), Türkçe BPQ ile KĠÖ-KTF (r=0.322, r<0.01), Türkçe BPQ ile Durumluk Anksiyete (r=0.299, p<0.01), Türkçe BPQ ile Sürekli Anksiyete (r=0.306, p<0.01) Ölçekleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuştur.


Güvenirlik:

Türkçe BPQ iç tutarlılık katsayısı Cronbach αdeğeri 0.89 olarak hesaplandı.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi