TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dini Şuur Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Seyhan, B. Y. (2015). Dini Şuur Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 61(61), 399-414.


Geliştiren/Uyarlayan
Beyazıt Yaşar Seyhan


Yıl
2015


Kaynak Adı
Dini Şuur Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
EKEV Akademi Dergisi


Cilt
61


Sayı
61


Sayfa Aralığı
399-414


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ekev/article/view/5000144085/5000131601


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Beyazıt Yaşar SEYHAN


İletişim
beyazit-seyhan@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Dini Şuur


Alt Boyutlar
Bilinç, Davranış, Değer


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut vardır.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum-5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçek doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulduğunda ise Ki-Kare değerinin (CMIN=351,75; N=225; sd=184; p=0,000) anlamlı olduğu görülmüş ve uyum indeks değerleri ise RMSEA=,056, CFI=,97; IFI=,922; GFI=,872; SMRM=,051; TLI= ,910 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin hem teorik hem de istatistiksel açından kullanılmaya elverişli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır


Güvenirlik

Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayıları Değer boyutu için .89; Bilinç boyutu için .89; Davranış boyutu için ise .88’dir. Ölçeğin
genelinin güvenirlik kat sayısı ise .928 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi