TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

15 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Benlik Saygısı Ölçeği

Cevher, Fatma N. ve Buluş, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında akademik benlik saygısı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 28-39.

Algılanan Öz Dönüşüm Ölçeği Türkçe Formu

AKMAN, T. P., DEMİR, M., & BATIK, M. V. (2022). Satir Modelini Temel Alan “Algılanan Öz Dönüşüm Ölçeği” Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1081-1094. DOI: 10.53444/deubefd.1116787

Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Özdemir, A., Aydın, N. ve Akar-Vural, R. (2009). Çevre eğitimi öz-yeterlik algısı üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.

Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu

ODACI, H., Feridun, K. A. Y. A., & KINIK, Ö. (2021). Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye Uyarlama Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 97-111. DOI: 10.53444/deubefd.841481

Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği

Bezen,S., Aykutlu, I., Seçnek, N., ve Bayrak, C. (2016).Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 17-29.

Merhamet Korkusu Ölçeği

Nas, E. ve Sak, R. (2021). Merhamet Korkusu Ölçeğinin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 503-519. DOI: 10.53444/deubefd.930883

Müzik Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği

BİLEN, S. (2021). Müzik öğretmeni ve müzik öğretmeni adaylarına yönelik yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 433-449. DOI: 10.53444/deubefd.902040

Öğretmen Adayları için Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Kırmızı- Susar, F. ve Yurdakul, İ. H. (2021). Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (DOTÖ): Geçerlik güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 137-159. https://doi.org/10.53444/deubefd.788603

Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeği

Taşkın, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27:63-75.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Okul Müdürlerinin Katkısı Ölçeği

Bilge, B. & Aslanargun, E. (2017). A scale development study about school principals’ contribution to professional development of teachers.Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (44), 139-151.

Okul Müdürü Performans Değerlendirme Ölçeği

Demir, Ö. ve Şahin, S. (2023). Okul Müdürü Performans Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 2738-2757. https://doi.org/10.53444/deubefd.1318638

Sosyal Davranış Ölçeği

Nazlı, S. (2008). Sosyal davranış ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 57-62.

Sürdürülebilir Eğitim Liderliği Ölçeği

Denkci Akkaş, F. & Aksu, A. (2022). Sürdürülebilir eğitim liderliği: Bir ölçek geliştirme çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54) , 1480-1497 .  https://doi.org/10.53444/deubefd.1195693

Üniversitelerde Okutulan Ortak Zorunlu Türk Dili Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Akkaya, N. & Sevindi, Z. E. (2015).Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 111-122

Üslü İfadeler İle İlgili Sayı Duyusu Ölçeği

İymen İkizoğlu, E. & Duatepe Paksu, A. (2016).Üslü ifadeler ile ilgili sayı duyusu ölçeğinin geliştirilmesi  . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (41) , 42-65

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi