TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

36 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği

Akın, A. (2007). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 9-17.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Algısal Beceriler Ölçeği

Cesur, E., & Köksal-Akyol, A. (2021). Algısal beceriler ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), 458-486. doi: 10.14812/cufej.870725

Çevrimiçi Öz-düzenleme Ölçeği

Kilis, S , Yıldırım, Z . (2018). Online Self-regulation Questionnaire: Validity and Reliability Study of Turkish Translation. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47 (1), 233-245.

Demokratik Vatandaşlık Tutum Ölçeği

Yıldırım, C , Türkoğlu, A . (2017). Democratic Citizenship Attitude Scale: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (2), 649-664. 10.14812/cuefd.303672

Ebeveynleştirilmiş Çocuk Ölçeği- Yetişkin Formu

Zencir, T. & Haskan-Avcı, Ö. (2019). Development of the Parentified Child Scale- Adult Version: A reliability and validity study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 531-553. doi: 10.14812/cufej.443707

Enerji Okuryazarlık Ölçeği

Güven, G., Yakar, A. & Sülün, Y. (2019). Adaptation of the Energy Literacy Scale into Turkish: A validity and reliability study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 821-877. doi: 10.14812/cufej.489058

Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeği

Atabay, S. & Sönmez, S. (2020). Erken Çocukluk Değerlendirmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 769-793.

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeği

Tanju, E.H., Darıca, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar ölçeğinin uyarlanması ve bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 120 – 133.

Gelecek Zaman Algısı Ölçeği

Avcı, S. ve Erden, M. (2009). Gelecek Zaman Algısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 1 – 12.

İfade Edici Saldırganlık Ölçeği

Korkut, F. (2002). İfade Edici Saldırganlık ölçeğinin (ISÖ) Türkçeye uyarlanması üzerine bir ön çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(23), 48 – 53.

İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Hamamcı, Z. ve Büyüköztürk, S. (2003). İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği: Ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 107-111.

İlkokul Öğrencileri İçin Fen Maliyet Algısı Ölçeği

Toma, R. B. (2021). Measuring children’s perceived cost of school science: Instrument development and psychometric evaluation. Studies in Educational Evaluation, 70, 101009. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101009

Karar Verme Becerisi Ölçeği

Sever, I. ve Ersoy, A. (2019). İlkokul öğrencileri için karar verme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1),662-692. http://dx.doi.org/10.14812/cufej.533443

Kişiler Arası Cinsel Nesneleştirme Ölçeği

Demiröz, Z. & Çapri, B. (2018). Turkish adaptation of Interpersonal Sexual Objectification Scale: A reliability and validity study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 285-307. doi: 10.14812/cuefd.369977

Küresel Isınma Bilimine Yönelik Tutum ve Eyleme Geçme Envanteri

Alkış Küçükaydın,M., & Ayaz, E. (2022). Global Warming Science Attitudes and Actions Survey: A Study of Validity and Reliability. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(2), 1207-1232. https://doi.org/ 10.14812/cufej.1038801

Kuvvet ve Enerji Başarı Testi

Ermiş, F., & Karaman, İ. (2022). Development of Achievement Test for “Force and Energy” Chapter in Science Course. Cukurova University Faculty of Education Journal, 51 (2), 1278-1314. Doi: 10.14812/cuefd.1059186

Matematiksel Düşünme Ölçeği

Bal, A. P. & Dinç Artut, P. (2020). Developing the Mathematical Thinking Scale: Validity and Reliability. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49 (1), 278-315.

Öğretmenler için Çevresel Yoksunluk Ölçeği (ÖÇYÖ)

Ata, S., Kırboyun, S., Aytekin, Ç. & Artan, İ. (2022). Intercultural Examination of Deprivation and Prosociality in Special Education Teachers: A Comparison of USA and Turkey. Cukurova University Faculty of Education Journal, 5(1), 76-105.

Öğretmenlerde Rekabetçilik Ölçeği

Kahveci, H. (2021). Determining the Level of Predicting Teachers' Competitive Attitudes by Educational Beliefs. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(2), 1069-1099. doi: 10.14812/cufej.934187

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri Ölçeği

Türel, Y. K., ÖZDEMİR, T., & Varol, F. (2017). Teachers’ ICT Skills Scale (TICTS): Reliability and Validity. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 503-516. 10.14812/cuefd.299864

Öğretmenlerin Program Uygulama Yaklaşımları Ölçeği

Çeliker Ercan, G., ve Çubukçu, Z. (2021). Öğretmenlerin Eğitim Programlarını Uygulama Yaklaşımları Ölçeğinin geliştirilmesi: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50 (2), 1464-1490.

Öğretmenlik Yeteneği İnancı Ölçeği

Danişman, Ş. & Karadağ, E. (2019). Teaching Ability Beliefs Scale: Adapting into Turkish and Testing the Construct Validity. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48 (1), 577-603. DOI: 10.14812/cufej.368714

Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği

Erkan, Z., Çam, S. ve Güçray, S. (2003). Sosyal kaçınma ve huzursuzluk ile olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 112-117.

Örgütsel İletişim İklimi Ölçeği

Eryılmaz-Ballı, F. & Tulunay Ateş, Ö. (2021). Organizational Communication Climate: Scale Development Study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(1), 400-433. doi:10.14812/cufej.815183

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi