TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Çalışan Bireyler

8 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçeği

Ovacı, C., Yıldırım Saatçi, E. (2020). Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçümlenmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması – Measurement Of Indıvıdual Innovatıon Competencıes: Scale Adaptatıon Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1), 143-171. https://doi.org/10.30798/makuiibf.602669

Çeşitlilik Yönetimi Algısı Ölçeği

Bir, Y. (2023). Çeşitlilik yönetimi algısına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 16-30.

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Dönüştürücü Liderlik Ölçeği

Dönmez, S. & Toker, Y. (2017). Construction of a likert-type Transformational Leadership Scale. DTCF Dergisi, 57(2), 753-775. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001537

İş Performans Ölçeği

Seren, A. K. H., Tuna, R., & Bacaksiz, F. E. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the Job Performance Scale Instrument. Journal of Nursing Research, 26(1), 27-35.

İtaat Ölçeği

Turkoz, G., Aksay, B., & Gugercin, U. (2020). Örgüt otoritesine itaat: Dezoort ve Roskos-Ewoldsen’in İtaat Ölçeği’nin uyarlanması . Business and Economics Research Journal, 11(3), 841-854. 4 doi: 10.20409/berj.2020.285

Öğrenen Örgüt Ölçeği

Macit, M., & Kıraç, R. (2022). Öğrenen Örgüt Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (3), 1603-1615.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi