TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Şehirler: Bursa

14 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu)

İvrendi, A. ve Erol, A. (2018). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi (Öğretmen Formu). 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Algılanan Tele-İhmal Ölçeği

Ekşi, H. ve Öztürk, C. (2023, 15-16 Temmuz). Algılanan tele-ihmal ölçeği uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Uludağ Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bursa, Uludağ.

Çevre Tutum Ölçeği

Atasoy, E. (2005). Çevre içi eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Dini Başa çıkma Tarzları Ölçeği

Ekşi, H. (2001). Başaçıkma, dini başaçıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Eğitim, ilahiyat ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Duygusal Reaktivite İndeksi

Kocael, Ö. (2015). Çocuk ve ergenlerde irritabilite: Duygusal reaktivite indeksi'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Ergenlerde Kontrol Alanı Algısı Ölçeği

Gültekin, M. (2003). Ergenlerde kontrol alanı algısı (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Giessen Testi – Ben Formu

Özmen, A. A. (1996). Okuyan ve çalışan gençlerin benlik kavramı (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Hizmet Memnuniyeti Ölçeği

Ercan, İ. (2002).Sağlık hizmeti veren kurumlarda Hizmet Memnuniyetini Ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmesi ve bir uygulama.(Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

Kısaltılmış Minnettarlık, Gücenme ve Takdir Ölçeği

Gülmeriç, Ö.(2017). Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Minnetttarlık ve Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Lise Örneği(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Minnettarlık Ölçeği

Gülmeriç, Ö.(2017). Cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin minnetttarlık ve duygusal zekâ üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bir özel lise örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Osteoporoz Sağlık İnanç Ölçeği

Kılıç, D. (2003). Premenopozal dönemdeki kadınlara verilen eğitimin osteoporoza ilişkin sağlık inançları ve bilgi düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Performans Değerlendirme Objektif Algı Ölçeği

Polat, A. (2019). Okul müdürlerinin performans değerlendirmelerine ilişkin öğretmen algıları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Rehberlik Hizmetlerini Algılama Ölçeği

Öztürk, A. (1999). Lise öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerini algılamaları (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Televizyona Bağımlılık Ölçeği

Balantekin, Y. (2009). 10-14 yaş arası çocuklarda televizyon bağımlılığı üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi