TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kısaltılmış Minnettarlık, Gücenme ve Takdir Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Gülmeriç, Ö.(2017). Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Minnetttarlık ve Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Lise Örneği(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.


Geliştiren/Uyarlayan: Özge Gülmeriç


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Minnetttarlık ve Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Lise Örneği


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Uludağ Üniversitesi


Şehir: Bursa


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Özge Gülmeriç


İletişim: ozgebs@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: cinsiyet, Duygusal Zeka, minnettarlık


Alt Boyutlar: Adanmışlık, dürüstlüğü yaşama, duygusal derinlik boyutu, özgün potansiyel ve amaç


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

1m: Birçok insanın yardımı olmasaydı bugün bulunduğum konumda olamazdım.
16 madde


Kimlere Uygulanabilir: özel lise öğrencileri


Derecelendirme: 9'lu likert (1=Kesinlikle katılmıyorum - 9=Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin 3, 6, 10, 11, 15. maddeleri olumsuz ifadeler oldukları için ters puanlanmaktadırlar.


Ölçek Değerlendirmesi:

K-MGTÖ’de yüksek puan, yüksek minnettarlık düzeyini yansıtmaktadır.


Çeviri Süreci:

MÖ (McCullough ve diğ., 2002), minnettarlık eğilimini ölçen kendini anlatma tipi
ölçme araçları içinde en yaygın olarak kullanılanlardan biridir (Froh ve diğ. 2011; Naito ve Sakata, 2010). Yurt dışındaki araştırmalarda en yoğun olarak kullanılan minnettarlık ölçeği olduğu söylenebilir. Almanca (Proyer, R., Ruch, W. ve Buschor, C., 2012), Çince (Chen ve ark, 2008), Japonca (Naito ve Sakata, 2010; Kobayashi, F., 2013), İspanyolca (Belendez, M., 2011), Bulgarca (Martos, T. Magdolna, G. ve Desfalvi, J., 2014), Lehçe (Kossakowska, M. ve Kwiatek, P., 2015), Flemenkçe (Jans-Beken, Lataster, 2015), Tayvanca (Chen ve diğ., 2008) ve İtalyanca (Caputo, 2016) dillerine çevirisi yapılmış ve birçok araştırmada kullanılmıştır.


Geçerlik:

Araştırmanın verileri Bursa’da özel bir okula devam eden ve yaşları 14-18 aralığında
( =15.41 ve SS=1.24) değişen 249 öğrenciden (% 50.60 kız, %49.40 erkek) toplanmıştır. Her üç ölçme aracının yapı geçerliklerini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizleri
yapılmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeklerin güvenirliklerini incelemek için Cronbach Alfa içtutarlık katsayıları, yarıya bölme güvenirlik katsayıları ve test tekrar test puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Sonuçlar, bu ölçeklerin lise öğrencilerinin minnettarlık ve duygusal zekâ düzeylerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir araçlar olduğunu göstermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi