TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Minnettarlık Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/1440/1/501478.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Gülmeriç, Ö.(2017). Cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin minnetttarlık ve duygusal zekâ üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bir özel lise örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Geliştiren/Uyarlayan: Özge Gülmeriç


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Minnetttarlık ve Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Lise Örneği


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Uludağ Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Bursa


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Özge GÜLMERİÇ


Ölçülen Özellikler: Duygusal Zeka, minnettarlık


Alt Boyutlar: Adanmışlık, dürüstlüğü yaşama, duygusal derinlik boyutu, özgün potansiyel ve amaç


Kimlere Uygulanabilir: 14-18 Yaş Grubu Ergenler, Lise Öğrencileri


Derecelendirme: 5’li likert tipi (1(hiç) - 5 (kesinlikle) )


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 3, en yüksek ise 15’tir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Yüksek puan, yüksek minnettarlık düzeyini belirtmektedir.


Çeviri Süreci:

Ölçek henüz Türkçeye çevrilmemiştir.


Geçerlik:

Tablo 8’de de görüldüğü gibi (KMO=.71, Bartlett Anlamlılık Testi= 363.68 ve p=.00) verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik:

MÖ’nün iç tutarlık güvenirliğini belirlemek amacıyla, ölçeğin tamamı için yapılan analiz sonucunda Cronbach Alpha değeri α=.72 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi