Zoom Yorgunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akduman, G. (2021). Zoom Yorgunluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Behavior at Work (JB@W), 6(1), 16-28. https://doi.org/10.25203/idd..

DOI: 
https://doi.org/10.25203/idd..
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Gülbeniz AKDUMAN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Boyut
Madde
Genel Yorgunluk
1. Yorgun hissediyorum.
2. Bitkin hissediyorum.
3. Zihinsel olarak tükenmiş hissediyorum.
Görsel Yorgunluk
4. Görüşüm bulanıklaşıyor.
5. Gözlerimde kaşınma ve yanma oluyor.
6. Gözlerimde ağrı oluyor.
Sosyal Yorgunluk
7. Sosyal ortamlardan kaçıyorum.
8. Sadece yalnız kalmayı istiyorum.
9. Tek başıma zaman geçirmeye ihtiyacım oluyor.
Motivasyonel Yorgunluk
10. Bir şeyler yapmaktan çekiniyorum.
11. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum.
12. Sık sık başka şeyler yapmak için çok yorgun hissediyorum.
Duygusal Yorgunluk
13. Duygusal olarak tükenmiş hissediyorum.
14. Huzursuz hissediyorum.
15. Karamsar hissediyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçek 5 boyutta yer alan 15 maddeden oluşmakta, ters kodlanan madde bulunmamakta ve 5’li Likert ölçeğiyle değerlendirilmektedir. • 5-Kesinlikle katılıyorum • 4-Katılıyorum • 3-Kararsızım • 2- Katılmıyorum • 1-Kesinlikle katılmıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 15-75 arasındadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Ölçek uyarlaması çalışmasının ilk aşamasında çalışmaya iki Türk ve üç yabancı dil uzmanı dahil edilmiş ve ölçeğin Türkçe çevirisi sağlanmıştır. Türkçeye çevrilen ölçek maddeleri, her iki dile de hakim olan uzmanlara tekrar geri gönderilerek orijinal dili olan İngilizceye geri çevirmeleri istenmiştir. Geri çeviri işlemi tamamlandıktan sonra, orijinal metin ile son metin karşılaştırılıp uyumlu olup olmadıklarına bakılarak ölçekte yer alan soru maddeleri son haline getirilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçekte yer alan 15 maddenin faktör yükünün 0,40’tan yüksek olduğu, madde faktör yüklerine ait t değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,94; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0,85 ile 0,94 aralığında ve madde toplam korelasyonunun tüm maddelerde 0,30’un üzerinde (0,51 ile 0,82 aralığında) olduğu tespit edilmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Zoom Exhaustion & Fatigue Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Fauville, G., Luo, M., Queiroz, A. C., Bailenson, J. N., & Hancock, J. (2021). Stanford Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF) Scale. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3786329 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3786329

DOI: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3786329
Orijinal Form Geçerlik: 

The ZEF Score is the averaged rating across the 15 fatigue items and showed high reliability (ɑ =0.95), which is significantly correlated with each of the five constructs of the scale.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach’s alphas were above 0.8 for each of the five constructs (general fatigue: ɑ = 0.89, visual fatigue: ɑ = 0.88, social fatigue: ɑ =0.84, motivational fatigue: ɑ = 0.83, emotional fatigue: ɑ = 0.83), indicating a good reliability.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi