Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

İlhan, E. L., Esentürk, O. K., & Yarımkaya, E. (2016). Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(1), 1141-1160. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3656

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3656
Sorumlu Yazar: 
Ekrem Levent İlhan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve toplamda 38 madde vardır.
Olumlu tutum: "Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine ilişkin kitap, gazete ve dergi okurum."
Olumsuz tutum: "Sportif etkinlikler, zihinsel engelli bireylerin kendine güvenini azaltır."

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Olumsuz ifadelerin seçenekleri ise 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde ters olarak puanlanmıştır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Uyum indeksi değerleri,χ2/sd=2.68, GFI=0.91, AGFI=0.85, CFI=0.91, NFI=.92, IFI=.91, RMSEA=0.73, PNFI=.79 ve PGFI=0.69 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan analizler sonucunda ölçme aracının Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, ölçeğin genelinde 0.96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin“Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum” (SEYOT) alt boyutunda 0.971, “Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum” (SEİOT) alt boyutunda ise, 0.822 tespit edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi