Zayıflama Haplarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Cihan, B. ve Bozo, Ö. (2012). Genç yetişkin kadınlarda zayıflama haplarına yönelik tutumları ölçen bir ölçeğin geliştirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 63-69

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Özlem Bozo
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut 18 madde
Kilo Yönetimi (8 m): Egzersiz yaparak kilo vermeye vaktim yoksa kilo vermek için diyet hapı kullanabilirim
Kişisel Normlar (6 m): Ünlü insanlar diyet hapı kullanıyorlarsa bir bildikleri vardır
Güvenilir Olma (4 m): İçeriğini ve nasıl yapıldığını bilsem de diyet haplarına güvenmem

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (kesinlikle katılmıyorum-tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin ilk faktörü sekiz maddeden oluşmuş ve “kilo yönetimi” olarak adlandırılmıştır. Kesme noktası 8.33 olan bu alt ölçek, toplam varyansın % 46.28’ini açıklamıştır. “Kişisel normlar” olarak isimlendirilmiş olan ikinci faktör, altı maddeden oluşmuş, kesme noktası 1.25 ve açıklanan varyans değeri % 6.94 olarak bulunmuştur. Dört maddeden oluşan son faktör ise “güvenilir olma” olarak adlandırılmış; kesme noktası 0.95 ve açıklanan varyansı % 5.27 olarak hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

ZHTÖ’nin Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi