Yürürken Donma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Acaröz-Candan, S., Çatıker, A., & Özcan, T. Ş. (2019). Psychometric properties of the Turkish version of the freezing of gait questionnaire for patients with Parkinson’s disease. Neurological Sciences and Neurophysiology, 36(1), 44-50. doi: 10.5152/NSN.2019.11115

DOI: 
10.5152/NSN.2019.11115
Sorumlu Yazar: 
Sevim ACARÖZ CANDAN
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

6 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 24 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeği uygulayacak klinisyen hastaya soru cevap yöntemi ile ölçek maddelerini sorar. Hasta geçmiş deneyimlerine göre kendine uyan cevabı verir.

Geçerlik: 

Yürürken Donma Ölçeği Düşme Etki Skalası, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi, Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (BPHDÖ) toplam skoru ve BPHDÖ bölüm II-III skorları ile pozitif yönde güçlü derecede ilişkide (rs=0.693-0.603) iken 5 defa otur kalk testi, modifiye Hoehn ve Yahr evrelemesi ve BPHDÖ bölüm I ile orta derecede ilişkide (rs = 0.579-0.448). Berg Denge Ölçeği ile negatif yönde güçlü derecede ilişkidedir (rs=-0.643).

Güvenirlik: 

Ölçeğin interrater güvenilirliği 0.914 iken intra rater güvenilirliği 0.943'tür.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Freezing of Gait
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Giladi N, Shabtai H, Simon ES, Biran S, Tal J, Korczyn AD. Construction of freezing of gait questionnaire for patients with Parkinsonism. Parkinsonism Relat Disord 2000; 6: 165-170.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/S1353-8020(99)00062-0
Orijinal Form Geçerlik: 

UPDRS: Total score UPDRS: Mental UPDRS: ADL UPDRS: Motor Hoehn &Yahr
Pearson correlation 0.48 0.05 0.43 0.40 0.66
Yürürken Donma Ölçeği Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (BPHDÖ) toplam skoru (rp=0.48) ve BPHDÖ bölüm I (rp=0.05), BPHDÖ bölüm II (rp=0.43), BPHDÖ bölüm III (0.40) ve Hoehn ve Yahr evrelemesi (rp=0.66) ile ilişkidedir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

ICC=0.94

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi