Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Çelik, A. ve Solmaz, E. (2019).Bir ölçek uyarlama çalışması: Yükseköğretim öğrencilerinin girişimcilik yeterliliğinin değerlendirilmesi.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:A hi Evran Üniversitesi, Türkiye.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ebru Solmaz
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Öncelikle ölçek maddeleri araştırmacılar tarafından Türkçe'ye çevrilmiş, ardından 2 aşamalı bir süreçte 3 girişimcilik alan uzmanı ve 4 dil uzmanının değerlendirmesine sunulmuştur. Uzman değerlendirmesi sonucunda son hali verilen ölçeğin hedef kitlesine uygun olacak şekilde yeterli sayıdaki üniversite öğrencisine uygulanma süreci devam etmektedir

Geçerlik: 

Ölçeğin orjinal yapısının Türkçe dilinde de aynı yapıyı koruyup korumadığı, başka bir deyişle yeni hedef kitleye uyumlu olup olmadığının analiz edilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılacaktır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güveniliği için ise Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanacak ve iki yarı test güvenirliği kullanılacaktır. Böylece literatüre girişimcilik yeterliliklerini ölçen, geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış Türkçe bir ölçek kazandırılmış olacaktır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
ASTEE Entrepreneurship Education Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Orijinal Kaynak/Referans: 

Moberg, K., Vestergaard, L., Fayolle, A., Redford, D., Cooney, T., Singer, S., ... & Filip, D. (2014). How to Assess and Evaluate the Influence of Entrepreneurship Education: A Report of the ASTEE Project with a User Guide to the Tools. Odense: The Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi