Yaşamboyu Öğrenme Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Uzunboylu, H., ve Hürsen, Ç. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (YBÖYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 449-460.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Uzunboylu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

6 alt boyut ve 51 madde
Öz yönetim yeterlikleri (13) : Öğrenme sürecinde öz değerlendirme becerisi.
Öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri (12) : Öğrenme sürecinde etkin bir dil kullanma becerisi.
İnisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri (10) : Herhangi bir konuda karar alma becerisi
Bilgiyi elde etme yeterlikleri (6) : Herhangi bir konuda kolayca görüşler ifade etme
Dijital yeterlikler (6) : Internet'i kullanmaya becerisi
Karar verebilme yeterliği (4) : Bir iş yerinde karşılaşabileceğiniz riskleri tahmin etme.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= tam)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .95'tir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi