Yaşam Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 15(59), 1250-1262.

DOI: 
10.17755/esosder.75955
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Abidin Dağlı
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5 madde tek boyut

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= Hiç katılmıyorum - 5= Tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 25 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Özgünü İngilizce olan Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türk öğretmenlerinden veri toplamaya uygun hale getirilebilmesi için bir dizi işlem gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmış, daha sonra dil, içerik, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda sekiz uzmanın görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Türkçe metin, Geri-Çeviri Yöntemiyle (Back-Translation Method) tekrar İngilizceye çevrilerek çeviriden kaynaklanabilecek anlam kaymaları ortadan kaldırılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin tek boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .728 ile .893 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puan iç tutarlılık katsayısı .88olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Satisfaction With Life Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi