Yalan Söyleme Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ulusoy, M. A., ve Sezgin, O. (2021). Yalan Söyleme Eğilimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 233-266. doi: 10.23863/kalem.2021.191

DOI: 
10.23863/kalem.2021.191
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Muhammet Aykuthan ULUSOY
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Duygusal Nedenlere Bağlı Olarak Söylenen Yalanlar: 10 Madde
Sosyal Nedenlere Bağlı Olarak Söylenen Yalanlar: 13 Madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert Tip
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte her bir madde 1 ila 5 puan arasında (hiçbir zaman=1, nadiren=2, ara sıra=3, çoğu zaman=4, her zaman=5) bir değere sahiptir. Bu sayede ölçekten alınan en düşük puan 23’ken en yüksek puan 115’tir. Ölçekten alınan puan arttıkça öğrencinin yalan söyleme eğilimi artmaktadır. Ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Her bir alt boyut kendi içerisinde veya toplam puan bakımından değerlendirme yapılabilir. Ölçekten alınan puan arttıkça öğrencinin yalan söyleme eğilimi artmaktadır.

Geçerlik: 

Ölçek geliştirme çalışmasında kapsam geçerliği için Lawshe’nin kapsam geçerlik oranı (KGO) ve kapsam geçerlik indeksi (KGİ), yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçüt geçerliği çalışması
yapılmış, ölçek maddeleri madde toplam ve madde kalan korelasyonları analiz edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi