TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aktaş, İ., ve Kan, A. (2018). Uluslararası Spor Organizasyonlarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 1817-1827.


Geliştiren/Uyarlayan
Adnan Kan, İsmail Aktaş


Yıl
2018


Kaynak Adı
InternationalJournal of Human SciencesISSN:2458-9489Volume 15Issue4Year: 2018Development of attitude scale for international sport organizations Uluslararası spor organizasyonlarına yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması


Dergi
International Journal of Human Sciences


Cilt
15


Sayı
4


Sayfa Aralığı
1817-1827


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.14687/jhs.v15i4.5489


Sorumlu Yazar
İsmail Aktaş


İletişim
ismailaktas0025@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Tutum


Alt Boyutlar
Bilişsel, Davranışsal, Duyuşsal


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

10 maddesi bilişsel boyut
7 maddesi duyuşsal boyut
9 madde ise davranışsal boyut
Örnek maddeler:
Ülkemin Uluslararası Spor Organizasyonlarında başarılı olmasını önemserim.
Uluslararası Spor Organizasyonlarının düzenlenen ülkeye prestij kattığını düşünüyorum.
Organizasyonuna rastlarsam kanalı değiştiririm.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
(1) kesinlikle katılmıyorum ile (5) kesinlikle katılıyorum


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

PDF deki Tablo 4’te belirtilen kriter değerler doğrultusunda modelin uyum indeksleri incelendiğinde,
χ2/df, RMR, SRMR, GFI, AGFI, NFI, NNFI, CFI, IFI değerlerinin sırasıyla 2.98, .11, .06, .86, .82,
.94, .95, .96, .96 olduğu görülmüş ve uyumun iyi olduğuna kanaat getirilmiştir.


Güvenirlik

Tüm ölçeğe ilişkin Cronbach alfa değerinin .90, birinci faktöre (Olumlu Duygu) ait değerin .89, ikinci faktöre (Olumsuz Duygu) ait değerin .93, üçüncü faktöre (Davranışsal) ait değerin ise .88 olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi