Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Topçuoğlu-Ünal, F. ve Köse, M. (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 233-249. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428180

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428180
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Köse
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 27 madde
Derse Yönelik İlgi ve Sevgi (15 m): Türkçe ders saatlerinin daha fazla olması gerekir.
Derse İlişkin Olumsuz Tutumlar (8 m): Türkçe dersi bana göre gereksiz bir derstir.
Derse Yönelik Etkinlikler (4 m): Türkçe dersinde şiir okumaktan zevk alırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten elde edilebilecek en düşük puan 27, en yüksek puan ise 135’tir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla
dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve
zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir
(MEB, 2006: 3). Ayrıca Türkçe Öğretim Programı’nda Türkçenin öğretiminde sadece temel dil
becerileri olan okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme değil aynı zamanda anlama, sıralama,
ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz- sentez yapma yorumlama ve
değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buradan hareketle
bahsi geçen hedefler doğrultusunda işlenen Türkçe derslerinin önemi bir kat daha artmaktadır.

Geçerlik: 

Araştırmanın çalışma grubunu açımlayıcı faktör analizi için; 2012-2013 eğitim-öğretim
yılının bahar yarıyılında Kütahya ili devlet ortaokullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim
görmekte olan ve rastlantısal olarak seçilen toplam 251 öğrenci oluşturmaktadır. Doğrulayıcı
faktör analizi için ise; aynı sınıf gruplarında eğitim gören 207 farklı öğrenciyle çalışılmıştır. Ölçek
geliştirme çalışmalarında madde analizi ve faktör analizi için madde sayısının beş katı kadar
denek kullanılması gerekmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,914 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu ve ölçmek istediği tutumu ölçtüğü söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi